Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Voornemen tot verkoop van gemeentegrond nabij Nieuwstraat/Venestraat

Gemeentegrond gelegen nabij de Nieuwstraat en Venestraat in Leidschendam.

Perceel

Een gedeelte van het perceel kadastraal bekend Gemeente Stompwijk, sectie H, nummer 4812. De voorgenomen verkoop heeft betrekking op een gedeelte van het perceel ter grootte van circa 314 m2.

Voornemen tot aangaan overeenkomst

De Gemeente wil  een overeenkomst aangaan met woningbouwvereniging Stichting WoonInvest voor de verkoop van dit perceel gemeentegrond. Dit voor de realisatie van de appartementengebouwen (de Bres) bij de Nieuwstraat en Venestraat in Leidschendam.

Toelichting en motivering

De gemeente vindt dat Stichting WoonInvest de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de aankoop van het perceel gemeentegrond.

Het project De Bres is een gezamenlijke herontwikkeling van Stichting WoonInvest en Stichting Vidomes. De verkoop van gemeentegrond leidt tot een optimaal plan voor Stichting WoonInvest. Indien de grond niet wordt bebouwd, is WoonInvest verplicht de grond aan te gemeente terug te leveren.

Reactietermijn

Als u het niet eens bent met dit voornemen of denkt u dat u in aanmerking komt om dit stuk grond te kopen, laat het ons dan uiterlijk 22 november 2023 weten. U kunt een bericht sturen via ons contactformulier. Met deze publicatie voert de gemeente Leidschendam-Voorburg het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) uit.