Voortgang inzet gemeente voor vluchtelingen Oekraïne

16 juni 2022
Algemeen
Beeldmerk Oekraïne

Opgaven opvang ontheemden, asielzoekers en statushouders

Op dit moment spelen er verschillende opgaven rondom het opvangen (acuut en langdurig) van ontheemden (vluchtelingen uit Oekraïne) en asielzoekers en het huisvesten van statushouders.

1. Flexwonen

Met flexwonen wil het college, conform de motie van de raad, op kortere termijn extra sociale huisvesting tot stand brengen. Onlangs zijn 7 mogelijke locaties getoetst. De gemeente is met de eigenaar van één van deze locaties in gesprek. Aangezien voor géén van de locaties de bestemming passend is, zal een ruimtelijke procedure noodzakelijk zijn. Dit kost minimaal 6 tot 12 maanden.

2. Regionale opvang ontheemden en aantal vluchtelingen

Tot nu toe is bij opdrachten aan gemeenten om vluchtelingen uit Oekraine te langdurig tijdelijk te huisvesten, alleen gekeken naar het aantal vluchtelingen in noodopvang. Bij de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn ook 136 vluchtelingen bij gastgezinnen ingeschreven. De gemeente wil mensen uit gastgezinnen door laten stromen naar langdurige tijdelijke huisvesting. Dit zou betekenen dat de veiligheidsregio Haaglanden 2000 ontheemden in de gemeentelijke opvang heeft en houdt. En dat de volgende 1000 gemeentelijke opvangplekken beschikbaar zou zijn voor mensen uit particuliere opvang. Dit gesprek met het ministerie wordt nog gevoerd, op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de mogelijkheid voor mensen om door te stromen uit gastgezinnen naar gemeentelijke opvang.

3. Langdurige tijdelijke huisvesting op Overgoo

De planning is om begin september de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne te ontvangen in de tijdelijke langdurige huisvesting aan de Vlietweg 16-17, Leidschendam. Dit kantoorgebouw wordt momenteel verbouwd om het geschikt te maken voor wonen. Er is plek voor ruim 200 mensen. Deze locatie is in eerste instantie bedoeld voor de 136 vluchtelingen uit Oekraïne die in gemeentelijke opvang in de gemeente Westland namens de gemeente Leidschendam-Voorburg worden opgevangen.

Onderwijs en kinderopvang

De school voor kinderen uit Oekraïne in De Haar 200 in Leidschendam is op 30 mei 2022 gestart. De school is verbonden aan Kindcentrum Trampoline van Lucas Onderwijs en biedt een veilige en stimulerende omgeving waar de kinderen – ondanks wat ze hebben meegemaakt – gewoon weer even kind kunnen zijn. Op 14 juni 2022 is locatie De Haar officieel geopend. Vanuit gemeente Den Haag worden 20-25 Oekraïense kinderen geplaatst op De Haar. Vanuit Leidschendam-Voorburg gaan 10-15 Oekraïense kinderen naar Haagse basisscholen. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor De Haar via https://kindcentrumtrampoline.nl/.

Zorg, inkomen en werk

Op dit moment zijn er 92 aanvragen leefgeld verwerkt. Dit leefgeld is vaak niet voldoende om zaken zoals zwemles, een sportabonnement of lidmaatschap van de bibliotheek te kunnen betalen. Op landelijk niveau zijn hier vooralsnog geen aanvullende voorzieningen voor getroffen. De gemeente krijgt wel steeds meer vragen hierover. Daarom zijn we in overleg met het bureau Ooievaarspas, om zo snel mogelijk een speciale, tijdelijke Ooievaarspas beschikbaar te stellen aan vluchtelingen uit Oekraïne, zodat ze gebruik kunnen maken van dezelfde regelingen als andere inwoners met een laag inkomen.

Zomeractiviteiten

Met de Ooievaarspas kunnen inwoners van Leidschendam-Voorburg met korting deelnemen aan allerlei activiteiten. Daarnaast zijn de reguliere zomeractiviteiten uiteraard toegankelijk voor alle kinderen. Met de betrokken partners is overleg om dit bestaande aanbod verder onder de aandacht te brengen bij kinderen uit Oekraïne die nu in onze gemeente verblijven.