Water- en rioleringsplan

De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van afvalwater, regenwater en grondwater. Tegelijkertijd is sprake van toenemend gebruik van de ondergrond en het probleem van verdroging versus wateroverlast. Het Water- en RioleringsPlan (WRP) streeft naar verdere verduurzaming van het watersysteem.