Welstandsnota

Bouwplannen worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. In de Welstandsnota staan de aspecten uitgelegd die een rol spelen bij de beoordeling van de welstand.