Wethouder Floor Kist (GroenLinks)

Wethouder Floor Kist

Portefeuille

 • WMO
 • Wonen / sociale woningbouw
 • Welzijn (inclusief inburgering)
 • Water en groen
 • Coördinatie Sociaal Domein
 • Werk en inkomen (inclusief De Binnenbaan)
 • LHBTQI
 • Regionale ruimtelijke projecten: Appelgaarde, Gebiedsontwikkelingen  CID, Binckhorst en Vlietzone

Nevenfuncties in de functie als wethouder

 • Lid dagelijks bestuur DSW Rijswijk en omgeving (in afbouw)
 • Lid algemeen bestuur DSW Rijswijk en omgeving (in afbouw)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Information Murals Lab
 • Mentor bij PLNT, innovatiecentrum gemeente en universiteit Leiden
 • Ontwikkelaar en ontwerper stakeholderPro – applicatie voor complexe stakeholderanalyses (betaald)
 • Voorbereiding buitenpromotieonderzoek AI en complexe onderhandelingen in het publieke domein, TU Delft