Wethouder Floor Kist (GroenLinks)

Wethouder Floor Kist

Portefeuille

  • WMO
  • Wonen / sociale woningbouw
  • Welzijn (inclusief inburgering)
  • Water & Groen
  • Coördinatie Sociaal Domein
  • Regionale ruimtelijke projecten: Appelgaarde, Gebiedsontwikkeling CID, Gebiedsontwikkeling Binckhorst en Vlietzone

Nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Information Murals Lab
  • Mentor bij PLNT, innovatiecentrum gemeente en universiteit Leiden
  • Ontwikkelaar en ontwerper stakeholderPro – applicatie voor complexe stakeholderanalyses (betaald)
  • Voorbereiding buitenpromotieonderzoek AI en complexe onderhandelingen in het publieke domein, TU Delft