Wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP)

Wethouder Jan-Willem Rouwendal

Portefeuille

  • Financiën
  • Grondzaken en vastgoed
  • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief Omgevingswet)
  • Duurzaamheid
  • Openbare ruimte

Nevenfuncties in de functie als wethouder

  • Lid algemeen bestuur DSW Rijswijk en omgeving (in afbouw)