Wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP)

Wethouder Jan-Willem Rouwendal

Portefeuille

  • Financiën
  • Wonen
  • Grondzaken en vastgoed
  • RO (inclusief Omgevingswet)
  • Welzijn (inclusief wijkgericht werken en buurtcentra)
  • Coördinatie sociaal domein

Nevenfuncties in de functie als wethouder

  • Lid algemeen bestuur DSW Rijswijk en omgeving