Wethouder Juliette Bouw (CDA)

Wethouder Juliette Bouw

Portefeuille

  • Zorg
  • Jeugdhulp
  • Onderwijs (inclusief huisvesting)
  • Masterplan Damcentrum
  • Project Aanpak eenzaamheid
  • Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord ('Sterk voor noord')

Nevenfuncties in de functie als wethouder

  • Lid algemeen bestuur GGD en Veilig Thuis Haaglanden
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger VOF Leidschendam-Centrum
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger GR Inkoopbureau H-10