Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Wie krijgt uw stem?

08 maart 2023
Algemeen nieuws

afbeelding bij verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen en de verkiezingen voor de provincies. U heeft 2 stempassen; met de ene pas kiest u voor een bestuurslid van uw waterschap en met de andere pas stemt u voor het statenlid van Zuid-Holland. Maar op wie stemt u eigenlijk?

Waterschapsverkiezingen

In Leidschendam-Voorburg kiest u voor nieuwe leden van het Hoogheemraadschap van Delfland of het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat hangt ervan af in welk deel van de gemeente u woont.

Waarom eigenlijk stemmen voor waterschappen?

Iedereen is toch voor veilige dijken en schoon water? Dat is zeker waar! Maar: u betaalt waterschapsbelasting, dus is het logisch dat u meebeslist over de samenstelling van het waterbestuur in uw waterschap. Op de website van de waterschappen leest u er meer over.

Provinciale Statenverkiezing

U kiest voor de Statenleden van de provincie Zuid-Holland. Misschien wel de saaiste verkiezingen ooit. Denkt u. Maar de provincie gaat over veel meer dan we denken. De energietransitie, stikstof, asiel, het OV, en je (on)betaalbare woning. Veel meer dan de wegen en het water dus. Op de website van de Provincie Zuid-Holland leest u er alles over.

Provinciale Staten kiezen leden Eerste Kamer

De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. De verkiezing van de Eerste Kamer vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. De volgende verkiezing voor de Eerste Kamer vindt plaats op 30 mei 2023. Door te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is belangrijk bij maken van wetten. Zo kan zij een wet afkeuren die eerder door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Hoe weet u nu welke partij bij u past?

Voor wie nog niet weet op wie hij gaat stemmen is er de stemhulp MijnStem.
Kijk op www.mijnstem.nl en ontdek welke partijen van uw waterschap en uw provincie het beste bij u passen.

Stempassen en kandidatenlijsten in huis?

De stempas is inmiddels op naam naar alle kiezers verstuurd. En de kandidatenlijst wordt uiterlijk 10 maart huis-aan-huis bezorgd. Zo kan iedereen die mag stemmen, zich voorbereiden op de verkiezingen.

Mogelijkheden om te stemmen

Bij deze verkiezingen kunt u op de volgende manieren stemmen:

  • Stemmen op het stembureau; op woensdag 15 maart kunt u uw stem uitbrengen op een van de  stembureaus
  • Iemand machtigen; Iemand namens u laten stemmen
  • Stemmen in een andere gemeente. Laat uw stempas omzetten in een kiezerspas

Toegankelijk stemmen

De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om te zorgen dat mensen met een beperking goed en veilig kunnen stemmen.

  • Alle stembureaus in de gemeente zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel of scootmobiel
  • Er ligt een stemmal met audio klaar in het Servicecentrum voor de inwoners die blind zijn of slecht zien
  • In ieder stembureau is een leesloep en goede verlichting in de stemhokjes
  • Stembureauleden assisteren graag

Bent u verhuisd na 1  februari 2022?

Dan kunt u de kiezerspas aanvragen bij uw oude gemeente.

Meer informatie

Alle praktische en actuele informatie over de verkiezingen vindt u terug op de pagina verkiezingen.