Wijkgroenbeheerplan voor Damsigt vastgesteld

19 december 2019
Algemeen
Groenbeheerplan Damsigt

Afgelopen maanden werkte de gemeente aan een wijkgroenbeheerplan voor de wijk Damsigt in Leidschendam. Belangrijke bouwstenen voor dit plan komen van de wijkbewoners zelf; via inloopbijeenkomsten en wijkwandelingen hebben zij hun groene wensen, suggesties, knel- en aandachtspunten geuit. Hiermee is de gemeente aan de slag gegaan en heeft een conceptplan opgesteld. Het college van B&W heeft het plan nu vastgesteld.

Het wijkgroenbeheerplan richt zich op het verbeteren van het groen en de leefbaarheid in de wijk. In het plan staan verbetermaatregelen voor knelpunten, is in beeld gebracht of de struikbeplanting aan vervanging toe is en of er bomen zijn die vervangen moeten worden. Zo wordt de beplanting in de Kleurenbuurt vervangen, alsook de bomen langs de Van Ruysdaellaan en de Beatrixlaan. Langs de Laan van Dobbe tot Zegge worden in de plantenbakken nieuwe bomen geplant. Een tiental bomen wordt vanwege overlast gekapt en vervangen. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd. Het plan heeft een uitvoeringstermijn van vijf jaar. Het resultaat is een kwalitatief betere en meer kleurrijke beplanting in de wijk.

Bekijk het wijkgroenbeheerplan Damsigt.