Winkelgebied Leidsenhage

Het winkelcentrum Leidsenhage krijgt een metamorfose. Initiatiefnemer is Unibail-Rodamco-Westfield, de belangrijkste eigenaar van het winkelcentrum. Er wordt zo'n 25.000 m2 aan winkels bijgebouwd (internationale retailers en vernieuwende concerns). Ook komt er een bioscoop en wordt de bestaande bouw opgeknapt. Een groot aantal kantoorpanden, 30.000 m2, wordt gesloopt. Een verbeterd winkelcentrum draagt bij aan een sterkere regionale positie van Leidschendam-Voorburg. het levert ook ruim 500 extra banen op en leegstaande kantoren worden uit de markt gehaald.

Wat u moet weten

  • Omwonenden zijn in de vorm van klankbordgroepen nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de plannen. Ook nu de werkzaamheden plaatsvinden, is er regelmatig overleg
  • Om de behoefte van het winkelaanbod en ruimtelijke effecten van de herontwikkeling te peilen, heeft de initiatiefnemer een onderzoek laten doen. Daaruit blijkt dat de herontwikkeling voorziet in een regionale behoefte aan winkelruimte. De omzetvermindering voor de regio is beperkt
  • Voor de aanleg van de parkeergarage is retourbemaling nodig. Zowel Unibail-Rodamco-Westfield als de gemeente monitoren het grondwater. De gemeentelijke peilbuizen in het gebied zijn sinds 2e helft van september 2018 dagelijks uitleesbaar gemaakt. Daarnaast is er een extra peilbuis geplaatst, om daarmee tegemoet te komen aan de zorgen van bewoners. De gemeentelijke monitor betreft 1 peilbuis aan de Veurse laan, 3 in de Zijde, 1 in het Veurse Hout. In de wijk Duivenvoorde is 1 peilbuis als referentie geplaatst. Daarmee is er een extra check op de grondwaterstanden in het gebied. De gemeentelijke peilbuizen in het gebied meten in de bovenste grondwaterlaag
  • De afgelopen droge zomer geven deze peilbuizen extreem lage waarden aan van 1,3 m onder maaiveld. Dit duidt erop dat de beïnvloeding hooguit gering was. Eind september  2018 is een grondwaterstand in het Veurse Hout van 0,85 m onder maaiveld gemeten; 1,1 m in De Zijde; 0,7 m aan de Veurse laan en zijn de grondwaterstanden nog steeds aan de lage kant. Door droogte zijn de grondwaterstanden sinds eind september 2018 gedaald. Vanaf eind oktober 2018 treedt door regenval enig herstel op van de lage grondwaterstanden. Eind 2018 zijn de meeste grondwaterstanden op een gemiddeld niveau. Alleen aan de Veurselaan is nog een relatief lage grondwaterstand gemeten. Bekijk de Grafiek gemeentelijke grondwaterstanden (PDF, 183.87 KB)
  • Monitoring bronbemaling Unibail-Rodamco Westfield

Meer informatie