Woning splitsen of kamer verhuren

Wilt u een woning splitsen of kamers verhuren? Vraag dan een vergunning huisvestingsverordening aan. In veel gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Wat u moet weten

 • Informeer omwonenden over de aanvraag en andere belanghebben, zoals VvE
 • Bij woningsplitsing of verhuur van 3 of 4 kamers, vraagt u ook omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket
 • Als het tijdelijke situatie betreft, is de vergunning ook tijdelijk geldig
 • De gemeente toetst op leefbaarheid op grond van de bestemmingsplannen, parkeerdruk en meldingen van overlast op kamerverhuur in omgeving

Voorwaarden

Woningsplitsing

 • Totale woonruimte heeft een gebruiksoppervlakte van minimaal 140 m2
 • Woonruimten hebben na splitsing een gebruiksoppervlakte van minimaal 55 m2
 • Eisen die betrekking hebben op overbewoning, hygiëne en overlast, zoals omschreven in afdeling 7.3 van het Bouwbesluit 2012

Woningsplisting voor mantelzorg

Hiervoor is geen vergunning nodig.

 • Woonruimte wordt verbouwd tot 2 of meer zelfstandige woonruimten voor mantelzorg. Na de splitsing ontstaat een zogenaamde mantelzorgwoning. De zorgvrager woont in een zelfstandige woning en de zorggever woont in een andere zelfstandige woning
 • Stopt de mantelzorg, dan mag de mantelzorgwoning niet langer als zelfstandige woning gebruikt worden

Kamerverhuur

Dit betreft voorwaarden omzetting woning in onzelfstandige woonruimten.

 • Maximaal 4 kamers bewoond door elk 1 persoon. Voor de eerste 2 kamers geldt alleen melding huisvestingsverordening. U vraagt dit aan via het formulier. Wilt u een 3e of 4e kamer verhuren, dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig
 • Gebruikersoppervlakte van minimaal 24 m2 per bewoner
 • Voldoen aan de eisen die betrekking hebben op overbewoning, hygiëne en overlast, zoals omschreven in afdeling 7.3 van het Bouwbesluit 2012

Geen vergunning nodig in de volgende situaties

 • Omzetten van een zelfstandige in onzelfstandige woonruimte voor inwoning voor maximaal 2 personen, die niet behoren tot het huishouden van de hoofdbewoner
 • Inwoning waarbij de hoofdbewoner ten minste 50% van het totale gebruiksoppervlak van het gebouw bewoont. De woonruimte bij inwoning beschikt over een gebruiksoppervlak van ten minste 55 m2

Nodig bij aanvraag

Bijlagen bij splitsen van woningen 

De volgende bijlagen moet u bij uw aanvraag voegen:

 • Schriftelijke instemming van de eigenaar
 • Bouwkundig rapport met beschrijving en beoordeling huidige staat van onderhoud gebouw
 • Plattegrond van voorgenomen splitsing in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 109, tweede lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

 

Bijlagen bij kamerverhuur 

De volgende bijlagen moet u bij uw aanvraag voegen:

 • Schriftelijke instemming van de eigenaar
 • Bouwkundig rapport met beschrijving en beoordeling huidige staat van onderhoud gebouw
 • Plattegrond van voorgenomen omzetting in onzelfstandige woonruimte(n)

 

Na uw aanvraag

 • U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag met daarin het zaaknummer per e-mail. Bij vragen, correspondentie of overleg kunt u dit zaaknummer vermelden
 • U ontvangt binnen 8 weken na indienen van uw complete aanvraag een besluit van ons. Deze periode kunnen we eenmalig met 4 weken verlengen. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, verlengen wij de beslistermijn

Kosten

 • Vergunning woningsplitsing € 196,30
 • Vergunning kamerverhuur € 26,35