Woningbouw De Star

De gemeente werkt samen met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest aan nieuwbouwplannen voor 100 tot 110 sociale huurwoningen in De Star, Leidschendam-Zuid. Extra sociale huurwoningen zijn nodig want er is steeds meer vraag naar. Woningzoekenden moeten daarom lang wachten op een huurwoning. De woningen zijn bedoeld voor doorstromers, statushouders, jongeren en andere starters op de woningmarkt.

Wat u moet weten

  • Eerst wordt geluidsoverlast A4 onderzocht. Deze haalbaarheidsstudie wordt eind 2019 afgerond
  • Op het grasveld van locatie De Star is tijdelijk een rugbyveld aangelegd. Tot de start van de werkzaamheden voor de woningbouw wordt dit veld door de Voorburgse Rugby Club (VRC) gebruikt
  • Woningen worden op zijn vroegst in 2021 opgeleverd
  • Bij de totstandkoming van het plan heeft de gemeente rekening gehouden met de wensen en ideeën van omwonenden. Zij vragen voornamelijk aandacht voor behoud van het groen en voldoende parkeergelegenheid. Verder pleit de buurt voor het verbeteren van de bereikbaarheid met openbaar vervoer, de verkeersveiligheid op de Star en de ontsluiting van verkeer uit de wijk

Waarom sociale woningbouw

De plannen voor nieuwbouw komen voort uit het besluit van de gemeenteraad op 15 december 2015 om de mogelijkheden van sociale woningbouw te onderzoeken. Doel was een oplossing te vinden voor woningtekort. Een van de oorzaken hiervan is de verplichting van het Rijk om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te huisvesten. Deze zogeheten taakstelling is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Daarnaast is het aanbod aan sociale huurwoningen juist afgenomen.

De gemeente heeft voor 3 locaties bekeken of en in welke mate sociale woningbouw inpasbaar is. Daarbij is gekeken naar de openbare orde en veiligheid en sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en financiële aspecten. Naast De Star is ook de Rijnlandlaan als geschikte locatie uit dit onderzoek gekomen.

Meer informatie

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Raads- en collegebesluiten

Bijeenkomsten

Overige documenten