Woningbouw Rustoord

Er worden 33 appartementen gerealiseerd tussen het nieuwe woonzorgcentrum Vliethof (voorheen Rustoord) en het park Vreugd en Rust. Hiervan zijn 9 appartementen in het goedkope segment en 24 appartementen in het duurdere segment. Start bouw is eind 2020, begin 2021.

Wat u moet weten

 • Bestemmingsplan Rustoord biedt ruimte voor een appartementengebouw aan de kant van het park
 • Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, moet de bestemming gewijzigd worden van ‘groen’ naar ‘wonen’. Bij het huidige bestemmingsplan Rustoord is een bestemmingsplanwijziging niet nodig en volstaat een wijzigingsplan
 • De ontwikkelaar heeft dit wijzigingsplan ingediend. Het college heeft op 7 januari 2020 het plan goedgekeurd
 • Van 17 januari tot en met 28 februari 2020 ligt het wijzigingsplan 6 weken ter inzage. U kunt over dit plan een zienswijze indienen. Na afloop van de ter inzagetermijn beantwoordt het college de ingekomen zienswijzen. Daarna stelt het college het wijzigingsplan vast
 • Woonblok bestaat uit: 33 appartementen van 5 bouwlagen, waarbij 5e bouwlaag 2 meter terug ligt
 • Appartementen zijn met ondergrondse parkeerplaatsen. Uitrijden gaat via de garage-uitgang van Vliethof met scherm tegen lichtoverlast
 • Parkeerplaatsen voor bezoekers komen naast het woonblok
 • Tussen de Vliet en appartementencomplex komt een groene zone van 15 meter breed
 • Tijdens de bouw blijft de wandelroute langs de Vliet, tussen het park en de Sionsstraat toegankelijk

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Rustoord. Of kijk op de projectwebsite van de ontwikkelaar Loostad BV, ontwikkellocatie Buytenhof.

Nieuwsbrief Rustoord - 13 januari 2020

Meer informatie

Bestemmingsplan Rustoord op Ruimtelijkeplannen.nl

Wijzigingsplan Rustoord op Ruimtelijkeplannen.nl

Tijdlijn

 • 2023: oplevering
 • 2020 - 2021: start bouw
 • Begin 2020: aanvraag vergunningen
 • 7 januari 2020: ontwerp wijzigingsplan vastgesteld door college
 • 11 november 2019: anterieure overeenkomst vastgesteld door college
 • 14 juni 2019: woonzorgcentrum Vliethof opgeleverd
 • Eind 2017: initiatief ontvangen van Loostad B.V. voor realiseren appartementencomplex
 • 15 december 2015: ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door gemeenteraad
 • Mei 2013: Ruimtelijk kader Rustoord vastgesteld door gemeenteraad