Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Aangifte geboorte

Is uw kind in de gemeente Leidschendam-Voorburg geboren? Dan moet iemand die daarbij was, aangifte doen in het Servicecentrum. Geef de geboorte aan binnen 3 dagen na de geboorte. U maakt hiervoor een afspraak.

Wat u moet weten

 • Biedt de digitale agenda geen afspraakmogelijkheid binnen 3 werkdagen? Bel dan 14 070 om telefonisch een afspraak te maken
 • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is
 • U hoeft uw kind niet mee te nemen
 • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan kan iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte (familielid, verloskundige, arts, kraamhulp)
 • Is de 3e dag na de geboorte een feestdag? Dan kunt u de aangifte de eerstvolgende werkdag doen
 • U hoeft geen kinderbijslag en burgerservicenummer (BSN) aan te vragen. Dit krijgt u automatisch
 • Informatie over kind erkennen

Meenemen

 • Geboortebewijs, verstrekt door de verloskundige of arts
 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) van de vader en moeder (en de aangever als dat niet 1 van de ouders is)
 • Als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje
 • Eventueel erkenningsakte en de akte van naamkeuze

Kosten

De geboorteaangifte is gratis. Wilt u ook een kopie van de geboorteakte? Dan betaalt u € 15,70.