Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Proef afkoppelen: schoon regenwater niet naar waterzuivering

    Gemeente en Hoogheemraadschap Delfland houden proef met het afkoppelen van regenwater. Door regenpijpen los te maken van het vuilwaterriool, gaat schoon regenwater niet meer naar de waterzuivering.

  2. Stand van zaken aangifte schending geheimhoudingsplicht

    Op 7 juli 2015 heeft waarnemend burgemeester mevrouw Leemhuis-Stout aangifte gedaan van schending van de geheimhoudingsplicht inzake de raadsenquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Op 12 september 2017 heeft de officier van justitie een afdoeningsbeslissing genomen ten aanzien van het ingestelde strafrechtelijk onderzoek.