Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Leiderstrui Binckbank Tour in Huygenskwartier Voorburg, het aftellen is begonnen!

    Op woensdag 28 juni overhandigde BinckBank Tour-ambassadeur en ex-topwielrenner Maarten Tjallingii de eerste officiële groene BinckBank Tour-leiderstrui van de BinckBank Tour aan de wethouders Bianca Bremer (recreatie en toerisme) en Nadine Stemerdink (sport).

    BinckBank leiderstrui in Voorburg
  2. Discussieavond verkeerssituatie Sluisplein

    Woensdag 14 juni 2017 hebben circa zestig bewoners en ondernemers rond het Sluisplein in Leidschendam over de verkeerssituatie gesproken. Tijdens de avond heeft de gemeente met bewoners en ondernemers daarom gezocht naar maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid op het Sluisplein te verbeteren. De gemeente bekijkt met een werkgroep van bewoners en ondernemers of deze oplossingen uitvoerbaar en effectief zijn.