Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Project Snippergroen start in heel Leidschendam-Voorburg

    In het najaar 2018 start het Snippergroen project in de hele gemeente. Ook bewoners die geen gemeentegrond in gebruik hebben kunnen een verzoek doen om snippergroen te kopen.

  2. Grondexploitatie Vlietvoorde laat verbetering zien

    De grondexploitatie Vlietvoorde is een berekening van de kosten en opbrengsten van alle grond in het bouwplan. Een aantal jaar geleden liet de grondexploitatie een tekort van ca. -18 miljoen zien, dat is nu verminderd naar een tekort van ca. € -5,5 miljoen per 2018.