Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Theaters en college gaan voor samenwerking

    Het voorstel is dat Theater Ludens en Het Veur Theater intensief gaan samenwerken en op termijn één organisatie gaan vormen. Het college vindt het belangrijk dat alle inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen genieten van cultuur in onze gemeente. Dat vraagt om een passend en divers cultuuraanbod. Wethouder Van Eekelen (cultuur): ”Met het huidige voorstel zorgen we ervoor dat Leidschendam en Voorburg elk een levendig theater behouden, waar ruimte is voor zowel landelijk als lokaal talent en waar cultuurmaatschappelijke partners een plek voor hun activiteiten kunnen vinden.”

  2. 137 miljoen voor Mobiliteitsaanpak CID Binckhorst

    In de ontwikkeling van CID Binckhorst kiezen het Rijk en de regio voor een samenhangende aanpak op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, leefbaarheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Met actieve deelname zet Leidschendam-Voorburg in op verlenging van de snelfietsroute Velostrada tussen de Binckhorst en Voorburg Noord, de aanleg van het Trekfietstracé, de fietsverbinding tussen de Binkhorst en Ypenburg en verbetering van station Voorburg met extra OV- of deelfietsen en Laan van NOI met extra fietsenstallingen. Ook biedt dit een mooi perspectief voor de bereikbaarheid van winkels, horeca en musea in het Huygenskwartier Voorburg vanuit de Binckhorst.

    Wethouder Van Eekelen en wethouder Van Asten