Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Inloopbijeenkomst bereikbaarheid Damcentrum - 30 januari 2019

    Heeft u ideeën om de bereikbaarheid van en het parkeren in het Damcentrum te verbeteren? We horen ze graag! Op woensdag 30 januari 2019 organiseren we een inloopmiddag en -avond in De Binnenhof in Leidschendam. Dan gaan we graag met u over uw ideeën in gesprek.

    Verkeersdrukte Damcentrum
  2. Gebundelde Kracht voor mensen met psychiatrische problemen

    Maandag 14 januari tekenden 9 organisaties voor zorg en welzijn en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst om mensen met langdurig psychiatrische problemen beter te helpen om mee te doen in de Voorburgse wijken om zo het herstel te bevorderen. De samenwerking is uniek: alle organisaties werken op maandagen samen op het Sociaal Netwerkpunt aan de van Faukenbergestraat in het project ‘Gebundelde Kracht’.