Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Sluis Leidschendam veiliger met behoud monumentale uitstraling

    De sluis, met alle terrasjes eromheen, is een toeristische trekpleister in Leidschendam. Om dit veilig te combineren met de bediening van de sluis, heeft de provincie een ontwerp met lage hagen en open hekjes rondom het sluisterrein gemaakt. De maatregelen uit het ontwerp maken de sluis niet alleen veiliger voor de bezoekers, maar ook voor de sluiswachters en de gebruikers van de sluis. Tegelijkertijd blijft het monumentale karakter van de sluis en haar omgeving behouden.

  2. Werkzaamheden voor verleggen van kabels en leidingen voor de Verbindingsweg Stompwijk

    Verwacht wordt dat vanaf medio januari 2019 de aannemer in opdracht van de nutsbedrijven een begin gaat maken met de noodzakelijke verleggingen. Het betreft verleggingen van Stedin (gas- en elektra), Dunea (water) en Vodafone/Ziggo (telefoon, tv en internet). Deze vinden plaats ter hoogte van de Doctor van Noortstraat/Tuinbouwweg, in de Huyssitterweg (het gedeelte langs de bedrijven), in het weiland tussen de Huyssitterweg-Westeinderweg en op de kruising Westeinderweg nabij het gemaal.