Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Huisartsen en gemeente werken samen voor snellere en betere jeugdhulp

    Huisartsen en de gemeente gaan samenwerken om kinderen, jongeren en hun ouders nog sneller de juiste hulp te bieden. Wethouder Juliette Bouw (jeugd): “In negen huisartsenpraktijken in Leidschendam-Voorburg zetten we praktijkondersteuners in met specifieke kennis over jeugdhulp. De ondersteuner brengt het probleem van het kind of de jongere in kaart, biedt begeleiding of verwijst door naar andere jeugdhulp. Zo krijgen kinderen en jongeren meteen de best passende zorg”.

    Wethouder Bouw en huisartspraktijken ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van praktijkondersteuners jeugd
  2. Ook de komende jaren budget voor initiatieven van inwoners

    De gemeente stelt ook de komende jaren budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners die betrokkenheid bij een buurt, wijk of de hele gemeente vergroten. Een groep inwoners toetst of de ingezonden initiatieven bijdragen aan meer sociale cohesie, een betere leefbaarheid en/of veiligheid. Is dat het geval, dan wordt door de gemeente een financiële ondersteuning toegekend. Dit gebeurt onder de naam Vlietwensen. In 2018 kregen meer dan 70 initiatieven financiële ondersteuning.

    Mede dankzij financiele ondersteuning van Vlietwensen werden in 2018 verschillende buurten opgeknapt