Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Buurtpreventie: samen in actie voor een veilige wijk

    Henk Baart is de enthousiaste coördinator van een team van dertig buurtpreventen in de wijk ‘t Lien/De Rietvink in Leidschendam. Samen met gemeente en politie komen zij in actie voor een veilige wijk. “Wij denken dat je als burger zelf ook kunt bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van je wijk.”

    Buurtpreventie
  2. Stijging positieve ervaringen Wmo

    Het jaarlijkse cliënt tevredenheid onderzoek onder inwoners die gebruik maken van hulp van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) laat zien dat  cliënten in Leidschendam-Voorburg steeds meer tevreden zijn over de diensten, de kwaliteit en het effect daarvan.  

    wet maatschappelijke ondersteuning