Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Leidschendam-Voorburg financieel gezond

    Leidschendam-Voorburg is een financieel gezonde gemeente en sluit het jaar 2016 af met een positief saldo van € 8,5 miljoen. Dit blijkt uit de jaarrekening 2016, die door het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad is verzonden.

  2. College biedt gemeenteraad structureel sluitende Kadernota aan

    Het college legt de gemeenteraad een structureel sluitende Kadernota voor. Dit ondanks enkele financiële tegenvallers. Met deze Kadernota houdt de gemeente vanaf 2021 elk jaar €0,5 miljoen structureel over.