Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Werkzaamheden voor verleggen van kabels en leidingen voor de Verbindingsweg Stompwijk

    Verwacht wordt dat vanaf medio januari 2019 de aannemer in opdracht van de nutsbedrijven een begin gaat maken met de noodzakelijke verleggingen. Het betreft verleggingen van Stedin (gas- en elektra), Dunea (water) en Vodafone/Ziggo (telefoon, tv en internet). Deze vinden plaats ter hoogte van de Doctor van Noortstraat/Tuinbouwweg, in de Huyssitterweg (het gedeelte langs de bedrijven), in het weiland tussen de Huyssitterweg-Westeinderweg en op de kruising Westeinderweg nabij het gemaal.

  2. Ondertunneling kruispunten N14 biedt kansen voor bereikbaarheid Leidschendam-Voorburg

    De gemeente werkt samen met Rijkswaterstaat aan een plan voor het ondertunnelen van de kruispunten van de N14. De voorkeursvariant zorgt voor een vlotte verkeersafwikkeling op de N14 én de lokale wegen. Lokaal verkeer dat de N14 kruist wordt met een tunnel onder de N14 door geleid. Verkeer kan vanaf de N14 in alle richtingen naar Voorburg én Leidschendam blijven rijden.

    N14 variant 12