Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Damcentrum krijgt extra openbare parkeergarage

    In Leidschendam komt een extra openbare parkeergarage met circa 42 openbare parkeerplekken op de hoek van de Rijnlandstraat met de Strandwal.

    Parkeerschijf
  2. Rijk en regio investeren in bereikbaarheid

    De komende decennia komen er in de regio duizenden nieuwe woningen bij. Alleen al in het gebied CID-Binckhorst aan de grens met Leidschendam-Voorburg gaat het om zo’n 25.000 woningen. Om ervoor te zorgen dat al deze mensen makkelijk en snel naar huis, werk, opleiding en vrijetijdsbesteding kunnen reizen is goed openbaar vervoer van groot belang. Rijk en regio hebben daarom afgesproken samen 150 miljoen euro in de bereikbaarheid van de regio te investeren.

    reizigers in openbaar vervoer