Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Nieuwe subsidiestrategie voor beter afgestemd aanbod aan inwoners

    Om partners in het sociaal domein nog meer ruimte te geven voor hun expertise en hun aanbod aan inwoners vorm te geven, wil de gemeente Leidschendam-Voorburg een nieuwe subsidiestrategie invoeren. Subsidieaanvragen van maatschappelijk partners, zoals woonzorgcentra, welzijns- en gezondheidsorganisaties en culturele instellingen, worden niet meer individueel ingediend, maar partners gaan met elkaar aan tafel om hun aanbod rond een bepaald thema op elkaar af te stemmen. Zij dienen vervolgens gezamenlijk een subsidieaanvraag in.

    Gemeente voert nieuwe subsidiestrategie in
  2. Gemeentes ondertekenen convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer

    Op woensdag 20 maart 2019 ondertekende wethouder zorg Bouw het convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Ook de gemeenten Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland, Wassenaar en Zoetermeer ondertekenden het convenant.