Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Leidschendam-Voorburg financieel op orde

    De gemeente sluit 2017 af met een tekort van 1,2 miljoen euro. Dat is 177.000 euro beter dan verwacht in de begroting 2017. Dit blijkt uit de jaarrekening 2017.

    Raadhuisplein 1
  2. College B&W reageert op Ontwerp Vervoerplannen 2019

    Het college van B&W staat in grote lijnen achter de plannen voor openbaar vervoer 2019, maar vraagt. aandacht voor buslijn 45/46, frequentie tramlijn 19 en inkorting buslijn 23 richting Kijkduin.