Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Kopen van Stedin-aandelen stimuleert energietransitie

    Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om extra aandelen van netbeheerder Stedin te kopen, om zo een stimulans te geven aan de energietransitie.

  2. Ruimtelijk kader Oosteinde 241, 243 en 245a ingetrokken

    De gemeenteraad heeft het ruimtelijk kader ingetrokken dat was opgesteld om de ontwikkeling van de 5 woningen aan het Oosteinde 241, 243 en 245a mogelijk te maken. De ontwikkelaar heeft in het najaar 2020 bij de gemeente aangegeven te stoppen met de ontwikkeling. De samenwerking tussen de ontwikkelende partij en de gemeente is daarmee beëindigd.

    Oosteinde 241, 243, 245a