Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Discussieavond verkeerssituatie Sluisplein

    Woensdag 14 juni 2017 hebben circa zestig bewoners en ondernemers rond het Sluisplein in Leidschendam over de verkeerssituatie gesproken. Tijdens de avond heeft de gemeente met bewoners en ondernemers daarom gezocht naar maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid op het Sluisplein te verbeteren. De gemeente bekijkt met een werkgroep van bewoners en ondernemers of deze oplossingen uitvoerbaar en effectief zijn.

  2. Huisvesting statushouders Anna van Hannoverstraat (Den Haag)

    De gemeente Den Haag heeft in juni 2017 besloten het gebouw van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat 4 te gebruiken voor de huisvesting van 175 alleengaande statushouders, in plaats van het in 2015 genoemde aantal van 350 statushouders, voor een periode van 5 jaar.