Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Nog geen tablet voor basisonderwijs met Schoolspullenpas

    In december 2018 stelde de gemeenteraad het Minimabeleid 2019-2022 vast. De raad verzocht daarbij om het aanbod van de Schoolspullenpas uit te breiden, met een tablet voor leerlingen in het basisonderwijs. De afgelopen maanden is door diverse partijen hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Helaas is op het laatste moment duidelijk geworden dat dit nog niet haalbaar is voor het komende schooljaar.

  2. Aanvoer zand Veenpoldersweg weer via normale route

    De aanvoer van zand voor de voorbelasting van de Veenpoldersweg (nieuwe verbindingsweg) bij Stompwijk vindt vanaf 23 april 2019 weer langs de gebruikelijke route over de N206 en Westeinderweg plaats.