Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Aangifte overlijden

Een begrafenisondernemer kan digitaal aangifte van overlijden doen met eHerkenning 3. En een afschrift van de overlijdensakte aanvragen. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. Hiervoor maakt u een afspraak. Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon overleden is.

Wat u moet weten

Als nabestaande kunt u ook zelf een overlijden aangeven. Aan de aangifte overlijden zijn geen kosten verbonden. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. 

  • U krijgt het verlof voor begraven of cremeren direct mee. En ook eventuele afschriften van de overlijdensakte

Meenemen

  • (Kopie van) identiteitsbewijs van u (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Verklaring van overlijden B-envelop (verklaring van doodsoorzaak)
  • Eventueel kan in het trouwboekje het overlijden worden vermeld

Kosten

  • Verlof tot lijkbezorging: gratis
  • Uittreksel overlijdensakte: € 15,70
  • Meertalig uittreksel overlijden: € 15,70
  • Laissez-passer: gratis
  • Toestemming lijkbezorging buiten termijn: € 10,60
  • Vergunning lijkbezorging binnen 36 uur: gratis