Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Adviesraden en commissies

De adviesraden en de commissie Vlietwensen werken op thema’s in het sociaal domein en in het kader van gebiedsgericht werken. De adviesraden geven het college gevraagd en ongevraagd advies. Dat doen ze door onderzoek, door hun achterban te raadplegen en via voelsprieten in straten en buurten.

Adviesraad Sociaal Domein

 • Geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over thema’s in het sociaal domein
 • Organiseert themabijeenkomsten
 • Heeft 3 vakgroepen: 
  • Jeugd
  • Zorg 
  • Inkomen
 • Vergaderingen zijn openbaar
 • Leden zijn inwoners uit de gemeente. Leden worden niet gekozen.  Heeft u kennis en ervaring in het sociaal domein en de thema’s van de vakgroepen, dan kunt u meedoen met de adviesraad 

Meer informatie op website: Adviesraad Sociaal Domeinexterne-link-icoon

Adviesraad Stompwijk

 • Behartigd de belangen van Stompwijk en het buitengebied
 • Vergaderingen  zijn openbaar en vinden plaats in het Dorpspunt
 • Leden van de adviesraad komen zelf uit het gebied. Zij worden gekozen door inwoners van Stompwijk en het buitengebied. Dit gebeurt eens per 4 jaar, tegelijk met de verkiezing van de gemeenteraad

Meer informatie op website: Adviesraad Stompwijkexterne-link-icoon

Commissie Vlietwensen

 • Beheert het budget wijkinitiatieven. Dat budget wordt beschikbaar gesteld door de gemeente 
 • Geld wordt (na aanvraag) toegekend aan initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie of leefbaarheid
 • Leden komen iedere 2 weken bij elkaar
 • Leden zijn inwoners uit de gemeente

Meer informatie website: Vlietwensenexterne-link-icoon