Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Bodeminformatie

Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning? Dan kunt u bij de gemeente bodeminformatie opvragen. Als de bodem onderzocht moet worden, moet u dat zelf regelen en betalen. Weet u dat de grond verontreinigd is en wilt u de bodem laten saneren of verplaatsen? Dan moet u dit melden. Dat kan telefonisch bij het bodemloket.

Wat u moet weten

Bodemonderzoek is beperkt geldig omdat de bodem door gebruik kan vervuilen. Is het bodemonderzoek van de grond ouder dan 4 jaar? Dan is die meestal niet meer geschikt voor het indienen van een bouwaanvraag. Soms kunnen wij hiervan afwijken.

Bodemkwaliteit

Een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld op basis van bodemonderzoeken. De kaart geeft een aanwijzing van de te verwachten bodemkwaliteit in een gebied.

In de Nota bodembeheer is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met het hergebruik van (licht verontreinigde) grond tussen de verschillende gebieden in de gemeente.

Sanering olietank

Sanering olietank

  • Ondergrondse tank moet zijn gesaneerd onder goedkeuring van de gemeente of onder Kiwa-certificaat. U vindt een actuele lijst met erkende bedrijven op www.kiwa.nlexterne-link-icoon
  • Als u een opdracht tot tanksanering geeft, dan voert het bedrijf een bodemonderzoek uit en meldt de tank aan bij de gemeente. Nadat de tank is gereinigd en verwijderd, ontvangen u en de gemeente een Kiwa-saneringscertificaat. Dit certificaat is belangrijk als u uw woning gaat verkopen
  • Tank die op de juiste manier is gesaneerd voordat er tanksaneringscertificaten bestonden, hoeft niet opnieuw te worden gesaneerd. Bij de gemeente staat geregistreerd of dit op de juiste manier is gedaan

Lekkende olietank

  • Olieverontreiniging kunt u het beste met de tank laten verwijderen
  • Gaat het om een kleine verontreiniging, dan is dit niet verplicht. U bent wel aansprakelijk voor de verontreiniging, ook naar de percelen ernaast
  • Als de verontreiniging groter is dan 25 m3 grond, dan moet u deze grond uiterlijk in 2030 hebben gesaneerd of beheerst

Onderzoek lood in bodem speelplaatsen

  • Medio maart 2019 is in onze gemeente een onderzoek gedaan naar looddeeltjes in de grond bij speelplaatsen
  • Provincie Zuid-Holland had hiertoe opdracht gegeven. Het onderzoek gebeurde door medewerkers van de Omgevingsdienst Haaglanden en de gemeente Leidschendam-Voorburg

Kosten

  • De kosten van bodeminformatie zijn afhankelijk van het soort informatie dat u nodig heeft
  • Schriftelijke bodeminformatie kost € 34,20 per opgevraagd adres