Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Computer-, tablet- en internetregeling

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor een computer, laptop, tablet of internetabonnement voor uw schoolgaande kind(eren). Wacht met aankopen totdat uw aanvraag is goedgekeurd. Ontvangt u een uitkering, dan kunt u deze vergoeding digitaal aanvragen. Ontvangt u geen uitkering? Dan kunt u bellen om uw aanvraag te regelen.

Voorwaarden

 • Nadat u de regeling heeft aangevraagd, ontvangt u binnen 8 weken onze reactie 
 • U en uw kind(eren) staan ingeschreven in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
 • Uw kind volgt voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of zit in groep 7 of 8 op de basisschool. Een tablet is bedoeld voor kinderen vanaf voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs
 • Uw inkomen is maximaal 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
 • Stuur een offerte met vermelding van type computer en aankoopbedrag

Hoogte vergoeding

 • Computer of laptop: per huishouden kunt u 1 keer in de 5 jaar een vergoeding van maximaal € 540 krijgen
 • Tablet: per kind kunt u 1 keer per 5 jaar een vergoeding van maximaal € 310 krijgen. Dit is alleen voor kinderen op voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs
 • Internetkosten: een huishouden uit Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar kan per maand een vergoeding van € 20 krijgen.

Persoonlijk aanvragen

Heeft u geen uitkering, dan kunt u de aanvraag niet digitaal indienen. U belt dan naar 14 070. Wij sturen u dan een aanvraagformulier of vragen u langs te komen voor een afspraak met onze consulent. Stuur of neem de volgende bewijsstukken mee:

 • Gegevens over uw gezinsinkomen (loonstrook)
 • Gegevens over uw vermogen, zoals bankafschriften van al uw rekeningen van de laatste 3 maanden. En ook een bewijs van een auto of eigen huis, en dergelijke
 • Bewijs van uw woonlasten (bijvoorbeeld uw huurcontract)
 • Bewijs dat uw kind schoolgaand is (bijvoorbeeld een brief van de school waarop de naam van uw kind staat vermeld)
 • Offerte met vermelding van het type en het aankoopbedrag van de computer, tablet, laptop of internetabonnement