Computer-, tablet- en internetregeling

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor een computer, laptop, tablet of internetabonnement voor uw schoolgaande kind(eren). Wacht met aankopen totdat uw aanvraag is goedgekeurd. Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan kunt u deze vergoeding digitaal aanvragen. Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Dan kunt u bellen om uw aanvraag te regelen.

Bel 14 070

Voorwaarden

  • Nadat u de regeling heeft aangevraagd, ontvangt u binnen 8 weken onze reactie 
  • U en uw kind(eren) staan ingeschreven in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
  • Uw kind volgt voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of zit in groep 7 of 8 op de basisschool. Een tablet is bedoeld voor kinderen vanaf voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs
  • Uw inkomen is maximaal 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
  • Stuur een offerte met vermelding van type computer en aankoopbedrag

Hoogte vergoeding

  • Computer of laptop: per huishouden kunt u 1 keer in de 5 jaar een vergoeding van maximaal € 540 krijgen
  • Tablet: per kind kunt u 1 keer per 5 jaar een vergoeding van maximaal € 310 krijgen. Dit is alleen voor kinderen op voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs
  • Internetkosten: een huishouden uit Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar kan per maand een vergoeding van € 20 krijgen.