Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Demonstratie melden

Wilt u een demonstratie houden? Dan moet u dat melden bij de burgemeester. De burgemeester mag voorwaarden aan de demonstratie stellen om de openbare orde en veiligheid, het verkeer en de gezondheid te beschermen. Meld uw demonstratie of manifestatie digitaal.
U heeft DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070. Wij helpen u graag verder.

Wat u moet weten

 • De gemeente en politie nemen als het nodig is voorbereidingen om de demonstratie mogelijk te maken
 • Als het nodig is voor de veiligheid kan de gemeente u vragen de route aan te passen, de demonstratie in te korten of te verzetten

Voorwaarden melding

 • Meld een demonstratie minstens 4 x 24 uur van tevoren. Weekend- en feestdagen vallen binnen de 4 x 24 uur
 • Als een demonstratie te laat of niet wordt gemeld, kan dit een reden zijn voor extra regels. Ook kan het een reden zijn om een demonstratie te verbieden of te beëindigen. De burgemeester beslist hierover in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie
 • U zorgt voor een contactpersoon voor de politie, eenheid Den Haag
 • Als u een route volgt tijdens de demonstratie, dan moet u deze route toevoegen als bijlage in het meldformulier

Voorwaarden demonstratie

De persoon die de demonstratie of manifestatie meldt houdt zich in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde of veiligheid moet u opvolgen
 • U mag geen wegen, kruispunten of splitsingen blokkeren
 • Tijdens de route moet u op de stoep blijven. De straat moet vrij blijven voor auto’s en openbaar vervoer (tenzij anders is afgesproken)
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen
 • U moet de plek waar u de demonstratie houdt schoon achterlaten
 • Als u flyers uitdeelt en mensen die op de grond gooien, moet u ze zelf opruimen
 • U moet zorgen voor een zogenoemde ordedienst (mensen die de demonstratie ordelijk laten verlopen)
 • Het ten gehore brengen van elektrisch of mechanisch voortgebrachte muziek en/of muziek door het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan. Gebruik van geluidsapparatuur is slechts toegestaan voor het doen van operationele mededelingen
 • U mag geen voorwerpen verbranden voor, tijdens of na de demonstratie
 • U moet erop letten dat deelnemers aan de demonstratie geen alcohol bij zich dragen of gebruiken
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van een spandoek
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen kleding dragen die het gezicht bedekt om ongezien strafbare feiten te kunnen plegen
 • U mag met de demonstratie niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken
 • U mag met de demonstratie niet oproepen tot geweld
 • De demonstratie mag geen schade toebrengen aan derden