Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Eenmalige energietoeslag lage inkomens

Inwoners met een laag inkomen krijgen eenmalig een energietoeslag van € 1.300 per huishouden. Heeft u een uitkering via de gemeente, dan krijgt u de toeslag automatisch op uw rekening gestort. Heeft u geen uitkering maar wel een laag inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum. U kon de aanvraag indienen tot en met 30 november 2022.
Er komt ook een energietoeslag van € 1.300 voor 2023. De Rijksoverheid meldt dat gemeenten alvast € 500 van de energietoeslag 2023 kunnen uitbetalen in 2022. Op dit moment wachten wij met uitvoering van de energietoeslag 2023, totdat de voorwaarden vanuit de Rijksoverheid bekend zijn.

Wat u moet weten

 • Is bedoeld om de hoge energierekening mee te betalen. Wij adviseren u dit geld te reserveren voor de jaarafrekening van uw energieleverancier
 • Uw huishouden ontvangt maximaal 1x deze toeslag
 • Automatische uitkering in volgende gevallen:
  • Uitkering van de gemeente (bijstand, Bbz, IOAW of IOAZ)
  • U maakt gebruik van een minimaregeling tot 110% van het sociaal minimum
  • Bij de aanvraag van een minimaregeling tot 110% van het minimum wordt automatisch beoordeeld of u ook recht heeft op de energietoeslag. U hoeft geen aparte aanvraag in te dienen
 • Geen uitkering via de gemeente, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum?
  • Aanvragen kan tot en met 30 november 2022
 • Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u de vergoeding binnen 4 weken. Is uw aanvraag (formulier of bewijsstukken) niet in orde, dan kan het langer duren
 • Deze toeslag telt niet mee als inkomen. U hoeft de toeslag daarom niet op te geven bij uw belastingaangifte over het jaar 2022
 • Vergoeding is een gift. U hoeft het niet terug te betalen. U moet wel terugbetalen als later blijkt dat u er geen recht op had. Bijvoorbeeld omdat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopte
 • Uw vermogen wordt niet meegeteld voor uw recht op energietoeslag
 • Zit u in een schuldhulpverleningstraject of is beslag gelegd op uw inkomen? En is hierdoor uw besteedbaar inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum? Dan heeft u misschien recht op energietoeslag

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • U bent ingeschreven in de gemeente Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar. U woont daar ook op het moment van aanvragen en heeft voor deze woning een huur- of koopovereenkomst op uw naam
 • Uw netto-inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Als inkomen geldt:
  • Loon dat u krijgt van een werkgever
  • Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie
  • Inkomen uit eigen bedrijf
  • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed)
  • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie
  • Pensioen
  • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen die bij uw wonen telt niet mee
 • U heeft geen recht op studiefinanciering

Wanneer geldt iemand als uw partner?

U bent partners als 1 van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • U bent getrouwd of geregistreerd partners
 • U woont op hetzelfde adres woont en de volgende situatie is van toepassing:
 • U heeft samen een huishouden heeft
 • U bent ex-echtgenoten of ex-partners
 • U heeft samen een kind heeft of u heeft het kind van uw partner erkend of uw partner heeft uw kind erkend
 • U staat ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering

Bewijsstukken

 • Gegevens over uw inkomen van de afgelopen maand (loonstrook of uitkeringsspecificatie). Ook van uw partner als u die heeft. Bij wisselend inkomen levert u een overzicht van de afgelopen 3 maanden
 • Kopie voor- en achterkant van uw geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs) of verblijfsvergunning. Ook van uw partner als u die heeft
 • Kopie bankafschrift waarop uw naam en rekeningnummer duidelijk zichtbaar zijn

Hulp

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de eenmalige energietoeslag? Of wilt u praten met iemand over bijvoorbeeld uw geldzaken of hoe u een betaalafspraak maakt met uw energieleverancier? Maak dan een afspraak met een organisatie in uw gemeente die u hierbij kan ondersteunen: