Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Energietoeslag

De energietoeslag 2023 is geld voor inwoners met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) om de hoge energierekening mee te betalen. Er is dit jaar € 800 energietoeslag per huishouden beschikbaar. Hieronder leest u in welke volgorde we uitbetalen. Wijzigingen in de data van uitbetalen en aanvragen leest u op onze kanalen. Volg ons via onze website, social media of houd de Gemeenterubriek in Het Krantje in de gaten. Hieronder leest u wanneer u de energietoeslag 2023 kunt verwachten of aanvragen. Deze pagina is bijgewerkt op 4 december 2023.

Automatisch uitbetalen

Zijn er bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) waardoor u een hoge energierekening heeft? En kunt u de energierekening niet betalen met behulp van de energietoeslag en het landelijk noodfonds energie? Misschien kunt u Bijzondere bijstand Energiearmoede aanvragen. Als u hier recht op heeft, dan krijgt u van de gemeente geld om uw rekening te betalen.

Inwoners met uitkering of minimaregeling tot 110%

Heeft u een lopende uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) of maakt u gebruik van een minimaregeling tot 110% van het sociaal minimuminkomen? Dan heeft u recht op energietoeslag. U heeft het geld automatisch uitbetaald gekregen voor 1 december 2023.

Inwoners zonder uitkering die in 2022 energietoeslag kregen of minimaregeling tot 130% hebben

Kreeg u in 2022 energietoeslag of maakt u gebruik van een minimaregeling tot 130% van het sociaal minimum? We stellen dan eerst vast of u (nog) recht heeft op energietoeslag. Hiervoor krijgen we gegevens van de Rijksoverheid. Heeft u recht op energietoeslag? Dan verwachten we uiterlijk 1 februari het geld uit te betalen. Dit gaat dan automatisch en u hoeft zelf niets te doen.

Welke regelingen vallen onder de minimaregeling tot 130%?

 • Maatschappelijke participatie
 • Kindpakket (school, sport en culturele kosten, tablet/computer en internetkosten)
 • Ooievaarspas
 • Gemeentepolis

Studenten

Voor studenten is er dit jaar een andere regeling. Studenten ontvangen eenmalig een tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is voor studenten die een uitwonende basisbeurs in combinatie met een aanvullende beurs hebben.

Zelf aanvragen

Ondernemers en inwoners met inkomen tot 120% zonder uitkering

Ondernemers en inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimuminkomen kunnen zelf energietoeslag aanvragen. We willen voorkomen dat we dubbel uitbetalen. Daarom is het aanvraagformulier beschikbaar nadat alle automatische uitbetalingen zijn gedaan. We verwachten dat het aanvraagformulier uiterlijk 1 februari online beschikbaar is.

Met welk inkomen heeft u recht?

Uw inkomen mag maximaal 120% van het sociaal minimuminkomen zijn. Vergelijk uw netto inkomen met de geldbedragen in het overzicht. Zo ziet u of u recht heeft op de energietoeslag.

Wat telt mee als inkomen?

 • Inkomen uit loondienst
 • Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of andere organisatie
 • Kinder- en partneralimentatie
 • Pensioen
 • Inkomen uit eigen bedrijf
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning, grond of gebouwen (vastgoed)
 • Dividend
 • Inkomen van uw partner

Energietoeslag € 800

De energietoeslag voor 2023 is door de overheid vastgesteld op € 1.300. Op verzoek van minister Schouten is € 500 hiervan al begin dit jaar uitbetaald. Dit geld was bedoeld om de energietoeslag 2022 te verhogen. Daarom krijgt iedereen die recht heeft op energietoeslag 2023 € 800.

Hulp

Wilt u praten met iemand over geldzaken? Of hoe u een betaalafspraak maakt met uw energieleverancier? Maak dan een afspraak met een organisatie in uw gemeente die u hierbij kan ondersteunen: