Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen kunnen een energietoeslag 2023 krijgen om de hoge energierekening te betalen. Er is per huishouden € 800 beschikbaar. Lees of u recht heeft op de energietoeslag en hoe u deze kunt aanvragen. Deze pagina is bijgewerkt op 5 februari 2024.

Goed om te weten

Inmiddels hebben ruim 5.000 inwoners de energietoeslag automatisch uitbetaald gekregen. Van hen was het inkomen bij de gemeente al bekend en hebben wij het recht kunnen vaststellen. Heeft u geen energietoeslag ontvangen? Bekijk op deze pagina de voorwaarden om te zien of u hier recht op hebt. U kunt de energietoeslag aanvragen van 1 februari tot en met 30 juni 2024. 

 • U heeft DigiD nodig
 • Komt u er niet uit of wilt u een papieren formulier ontvangen? Neem contact op via e-mail: energietoeslag@lv.nl of bel 14 070

Voorwaarden

U kunt waarschijnlijk energietoeslag aanvragen als u op 1 november 2023 voldeed aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent inwoner van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Wassenaar of Voorschoten
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldig verblijfsvergunning
 • U bent hoofdbewoner van een zelfstandige woning, waarbij de huur- of koopovereenkomst op uw naam staat
 • U heeft een energiecontract dat op uw naam staat
 • U had in oktober 2023 een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. Vergelijk uw inkomen met de voorbeelden in het  overzicht met bijstandsnormenexterne-link-icoon

Documenten

 • Kopie geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs)
 • Kopie bankafschrift waarop naam, adres en bankrekening zichtbaar zijn, ter verificatie van het bankrekeningnummer
 • Kopie loon- of uitkeringsspecificatie van de maand oktober 2023. Bij wisselende inkomsten: augustus, september en oktober 2023.
 • Kopie energiecontract of factuur van uw energieleverancier van de maand oktober 2023
 • Kopie alimentatiebeschikking of bewijsstuk ontvangst (als u alimentatie ontvangt)
 • Kopie bewijsstuk schuldhulpverleningstraject (als u schuldhulpverlening ontvangt)
 • Kopie beschikking onder bewindstelling (als u onder bewind staat)
 • Kopie aangifte omzetbelasting en winst- en verliesrekening van boekjaar 2023 (als u ondernemer bent)
 • Overige bewijsstukken die van belang kunnen zijn voor uw aanvraag

Energietoeslag € 800

De energietoeslag voor 2023 is door de overheid vastgesteld op € 1.300. Op verzoek van minister Schouten is € 500 hiervan al begin 2023 uitbetaald. Dit geld was bedoeld om de energietoeslag 2022 te verhogen. Daarom krijgt iedereen die recht heeft op energietoeslag 2023 € 800.

Hulp nodig?

Wilt u praten met iemand over geldzaken? Of horen hoe u een betaalafspraak maakt met uw energieleverancier? Maak dan een afspraak met een van de volgende organisaties: