Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Garantstelling voor sportvereniging

Wilt u met uw sportvereniging investeren in een (duurzame) sportaccommodatie? En wilt u daarvoor geld lenen bij een bank? De gemeente kan een gemeentegarantie van 50% verstrekken.

Wat u moet weten

Voorwaarden

  • Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat aantoonbaar garant voor de andere 50% van de lening
  • Gemeente staat alleen garant als het SWS dat ook staat voor minimaal hetzelfde bedrag

Documenten toevoegen

Voeg bij uw aanvraag het volgende document toe:

  • Bewijs garantstelling van SWS

Na uw aanvraag

  • U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag met daarin het zaaknummer per e-mail. Bij vragen of correspondentie kunt u dit zaaknummer vermelden
  • U ontvangt binnen 8 weken na indienen van uw complete aanvraag een besluit van ons.