Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is in het bezit van uw persoonlijke gegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt de gemeente vragen deze gegevens geheim te houden. Dit is gratis. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Wat u moet weten

Wij geven uw gegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geven wij uw gegevens ook niet door aan:

  • Derden zoals een notaris of advocaat. Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen
  • Niet-commerciële instellingen, zoals bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen
  • Instellingen voor bijvoorbeeld zorg voor ouderen, gehandicapten of jeugdwelzijn

Wij geven uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

  • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
  • Centraal Bureau voor Genealogie
  • Reclassering
  • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
  • Pensioenfondsen, instellingen die zich bezighouden met kredieten, effecten of beleggingen en verzekeraars. Maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen. U stuurt dan een brief waarin u uw verzoek tot opheffing van geheimhouding aangeeft naar:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam