Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is in het bezit van uw persoonlijke gegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. U kunt zelf regelen deze gegevens geheim te houden of de geheimhouding te stoppen. Dit is gratis.

Wat u moet weten

Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens door te geven als de volgende instellingen erom vragen:

  • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
  • Centraal Bureau voor Genealogie
  • Reclassering
  • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
  • Notaris of advocaat krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen
  • Pensioenfondsen, instellingen die zich bezighouden met kredieten, effecten of beleggingen en verzekeraars. Aleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geven wij uw gegevens niet door aan:

  • Particulieren en commerciële bedrijven.
  • Niet-commerciële instellingen, zoals bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen
  • Instellingen voor bijvoorbeeld zorg voor ouderen, gehandicapten of jeugdwelzijn