Geluidskaarten

De overheid heeft regels opgesteld om mensen te beschermen tegen geluidhinder. Deze regels vindt u in de Wet milieubeheer. Gemeenten zijn verplicht om elke 5 jaar het omgevingslawaai in kaart te brengen en een actieplan op te stellen voor het aanpakken van problemen. Dit is in 2016 gedaan.

Wat u moet weten

Op de kaarten vindt u de jaargemiddelde geluidsniveaus (voor het hele etmaal en voor de nacht) die veroorzaakt worden door weg- en railverkeer en (zware) industrie. Het peiljaar is 2016. De kleuren op de kaart geven de hoogte van het gemiddelde geluidsniveau aan. Geluidsniveaus van 55 dB of minder gelden als redelijk. Een geluidsniveau tussen de 55 en 65 dB is matig tot onvoldoende. Op deze kaarten is geen inspraak mogelijk.

Kaarten 2016

Spoorwegen

Wegen

Industrielawaai

 

Meer informatie