Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentebegroting en jaarstukken

In de begroting leest u wat de gemeente het komende jaar gaat doen, wat het kost en wat het betekent voor de financiële huishouding. U kunt de begroting digitaal bekijken. Ook de jaarrekening (financiële verantwoording) en de kadernota (kaders en uitgangspunten voor de middellange termijn) kunt u digitaal bekijken.