Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentelijk groen adopteren

U kunt gemeentelijk groen adopteren en zelf onderhouden. De grond en de beplanting blijven toegankelijk en eigendom van de gemeente. U sluit daarvoor met de gemeente een overeenkomst voor zelfbeheer. Om groen te kunnen adopteren moet uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen.
U heeft DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070 of gebruik het contactformulier via lv.nl/contact. Wij helpen u graag verder.

Wat u moet weten

 • De overeenkomst kunt u of de gemeente zonder opgaaf van reden opzeggen
 • Laat het aan de gemeente weten als u gaat verhuizen. De nieuwe bewoners kunnen de overeenkomst overnemen of u brengt het groen terug in de oorspronkelijke staat

Voorwaarden

 • Het groen blijft openbare grond en is altijd toegankelijk
 • Het aanbrengen van materialen, verhardingen, opstallen, hekwerken of andere vormen van afscheidingen en bijvoorbeeld het plaatsen van speeltoestellen is niet toegestaan
 • Vraag toestemming aan de gemeente voor het verwijderen van beplanting, bomen, hekken die zich in of op het terrein bevinden
 • Het groen mag niet worden ingericht als tuin. De grond mag ook niet bij een bestaande tuin van de bewoner(s) worden getrokken
 • Bomen op het stukje grond blijven onder beheer van de gemeente
 • U moet het groen goed onderhouden. Als u dat niet doet, gaan we met u in overleg hoe het beter kan
 • U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
 • Er zijn geen kosten aan verbonden
 • Kosten voor nieuwe beplanting (geen bomen) betaalt u zelf
 • Als de overeenkomst stopt, brengt u het groen weer terug in de staat zoals het was toen u het adopteerde