Gemeentelijk groen adopteren

Wat u moet weten

 • De overeenkomst kunt u of de gemeente zonder opgaaf van reden opzeggen
 • Laat het aan de gemeente weten als u gaat verhuizen. De nieuwe bewoners kunnen de overeenkomst overnemen of u brengt het groen terug in de oorspronkelijke staat

Voorwaarden

 • Het groen blijft openbare grond en is altijd toegankelijk
 • Het aanbrengen van materialen, verhardingen, opstallen, hekwerken of andere vormen van afscheidingen en bijvoorbeeld het plaatsen van speeltoestellen is niet toegestaan
 • Vraag toestemming aan de gemeente voor het verwijderen van beplanting, bomen, hekken die zich in of op het terrein bevinden
 • Het groen mag niet worden ingericht als tuin. De grond mag ook niet bij een bestaande tuin van de bewoner(s) worden getrokken
 • Bomen op het stukje grond blijven onder beheer van de gemeente
 • U moet het groen goed onderhouden. Als u dat niet doet, gaan we met u in overleg hoe het beter kan
 • U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
 • Kosten voor nieuwe beplanting (geen bomen) betaalt u zelf
 • Als de overeenkomst stopt, brengt u het groen weer terug in de staat zoals het was toen u het adopteerde