Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentepolis: collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen en veel zorgkosten? Dan kunt zich aanmelden voor de Gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Deze verzekering kunt u afsluiten bij Menzis. De gemeente betaalt mee aan uw premie. U bent dus goed verzekerd voor minder geld.

Wat u moet weten

 • Momenteel onderzoekt de gemeente of inwoners recht hebben op de Gemeentepolis. Dit noemen we het heronderzoek. Lees meer op Gemeentepolis: heronderzoek
 • Kinderen tot 18 jaar verzekert u gratis mee
 • Bent u nu bij een andere zorgverzekeraar verzekerd? Ieder jaar kunt u wisselen van zorgverzekeraar tussen half november en 31 december
 • U betaalt een eigen risico van € 385. U kunt bij de zorgverzekeraar een gespreide betaling aanvragen
 • De verzekeringen bestaan uit een basisverzekering met de keuze uit een aanvullende verzekering. Informatie over de verschillende pakketten vindt u op gezondverzekerd.nl

Voorwaarden

 • Uw inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm
 • Uw vermogen komt niet uit boven de vermogensgrens
 • Als uw inkomen en vermogen niet bekend zijn bij de gemeente, zijn bewijsstukken nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de Gemeentepolis. Deze beoordeling loopt via de Ockto app, een beveiligde manier van gegevens uitwisselen. Bekijk op www.ockto.nl het filmpje om meer te weten te komen over deze app

 • Als u een aanvraag heeft gedaan via de Ockto app, dan ontvangt u een uitnodiging om uw gegevens te delen

Verzekeraar kiezen

 • Ga naar Gezondverzekerd.nl
 • Selecteer uw gemeente en vul uw gegevens in
 • Vul in bij welke zorgverzekeraar u nu verzekerd bent en met welk pakket
 • Vergelijk het aanbod met het aanbod van de gemeentelijke collectieve verzekering via Menzis

Let op: de maandpremie van uw huidige verzekeraar kan lager zijn dan die van de collectieve verzekering. Maar de collectieve verzekering vergoedt heel veel behandelingen, zorg, medicijnen en hulpmiddelen. Ofwel: als u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u de hogere maandpremie er snel uit

Wilt u liever telefonische ondersteuning bij uw keuze? Bel dan de Menzis Overstapcoach (088) 222 40 80.