Gesprek over mogelijke ondersteuning

Wat u moet weten

Gemeente

U meldt zich aan voor een gesprek door bovenstaand aanmeldformulier in te vullen. U kunt eventueel een persoonlijk plan meesturen met uw aanmelding. In dit plan beschrijft u hoe uw ondersteuning eruit zou moeten zien. Dit is niet verplicht. Vul het aanmeldformulier ook in als u al bekend bent bij de gemeente of een Wmo-voorziening van de gemeente wilt verlengen. U ontvangt van ons een uitnodiging voor een gesprek om de mogelijkheden voor ondersteuning te bespreken. U mag naar het gesprek altijd iemand meenemen, zoals een familielid of vriend

Gespreksonderwerpen

  • Wat u zelf kunt, eventueel met hulp van uw kinderen, vrienden, kennissen of anderen
  • Uw woonsituatie en huishouden
  • Gezondheid en persoonlijke verzorging
  • Of u zelfstandig kunt reizen
  • Contacten met andere mensen
  • Activiteiten buitenshuis en dagbesteding
  • Hulp die u al ontvangt (vanuit andere wetgeving en/of organisaties)

Sociaal Servicepunt

Met veel van uw zorgvragen kan het Sociaal Servicepunt u helpen. Het Sociaal Servicepunt is er voor u en uw omgeving als u behoefte heeft aan informatie, advies of ondersteuning. De mensen van het Sociaal Servicepunt denken met u mee over een passende oplossing voor uw zorgen of wensen. Het Sociaal Servicepunt is onafhankelijk en de dienstverlening is kosteloos.

Uitleg WMO gemeente stap voor stap (PDF, 97.17 KB)

Bijdrage

Voor alle ondersteuning die u via de Wmo krijgt, (behalve rolstoel, begeleiding en sommige voorzieningen voor kinderen onder de 18) betaalt u een bijdrage. Deze eigen bijdrage is maximaal € 19 per maand.

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Dit is ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK

Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt op 2 manieren Wmo-ondersteuning krijgen. In uw gesprek met de gemeente bespreekt u welke optie uw voorkeur heeft.

  • Bij zorg in natura krijgt u bijvoorbeeld een rolstoel, of huishoudelijke hulp van een leverancier of zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft’. De gemeente regelt dit voor u
  • Kiest u voor een ‘Persoonsgebonden Budget’ (PGB) dan kunt u zelf bijvoorbeeld een rolstoel kopen of een hulpverlener inhuren. U krijgt daarvoor van de gemeente een geldbedrag beschikbaar. De gemeente zet het geld niet op uw eigen bankrekening maar het gaat naar de Sociale Verzekeringsbank die zorgt voor de betaling. Aan een persoonsgebonden budget zijn wel voorwaarden verbonden. Lees meer op www.pgb.nl