Griffie

Bij de griffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld als u aandacht wilt voor een onderwerp, uw mening wilt geven of de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek.

Mail naar griffie@lv.nl

Of bel (070) 300 88 58

Wat de griffie doet

 • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk
 • Besluitvorming van de gemeenteraad voorbereiden
 • Organiseren van de vergaderingen
 • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
 • Besluiten van de gemeenteraad bekendmaken
 • Inwoners dichterbij de politiek van Leidschendam-Voorburg brengen

Wie er in de griffie zitten

 • Raadsgriffier: Gerard van Egmond
 • Plaatsvervangend Raadsgriffier / Raadsadviseur: Frederiek Lommen
 • Commissiegriffier Omgeving / Raadsadviseur: Edgar de Bruin
 • Commissiegriffier Samenleving / Raadsadviseur: Rik Gevers
 • Medewerker beleidsuitvoering: Shalini Jagesar
 • Griffiemedewerker: Christopher Steinebach

Brief sturen

Gemeenteraad en griffie
Postbus 1005
2260 BA Leidschendam

Bezoekadres

Huize Swaensteyn
Herenstraat 72-74
2271 CK Voorburg