Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Hoe werkt de WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de maatschappij. We kijken stap voor stap samen met u naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Als het nodig is, krijgt u hulp op maat.

Uw hulpvraag 

 • Gebruik het formulier aanmelden voor gesprek met de gemeente
 • Een Wmo-medewerker van de gemeente belt u voor een afspraak bij u thuis. Soms is een telefoongesprek genoeg. Dit hangt af van uw vraag en situatie

Gesprek bij u thuis 

 • In het gesprek bespreekt de Wmo-medewerker samen met u de melding 
 • Tijdens het gesprek vragen we om een identiteitsbewijs
 • Het is belangrijk dat u zelf aanwezig bent bij dit gesprek. Vraag gerust een familielid of contactpersoon om erbij te zijn, als u dat prettig vindt

Welke hulp wilt u

 • U bespreekt met de Wmo-medewerker welke hulp u nodig heeft. We kijken ook naar wat u zelf (nog) kunt doen
 • We bespreken hoe mensen in uw omgeving al helpen of wat ze voor u willen doen. We denken dan bijvoorbeeld aan uw partner, familie, vrienden, buren en kennissen
 • Daarnaast bespreken we of er voorzieningen zijn waarvan u gebruik kunt maken, zoals activiteiten in een buurthuis of de vervoersdienst van Woej. Dit moet u vervolgens zelf regelen
 • Als dit niet voldoende is, kijken we voor u naar hulp speciaal op maat via de Wmo. De Wmo-medewerker laat u weten of u in aanmerking komt

Na het gesprek

 • De Wmo-medewerker stuurt u het verslag van het gesprek. U leest in het verslag welk advies de gemeente geeft over uw vraag om hulp
 • Als u het eens bent met de inhoud van het verslag, hoeft u niets te doen. Als u dit wilt, mag u het verslag aanvullen
 • Als de benodigde hulp uit algemene of collectieve voorzieningen komt, leest u hoe u deze zelf kunt regelen
 • Als in het advies staat dat u hulp nodig heeft die speciaal op maat is, doet u een officiële aanvraag

Als u een aanvraag doet

 • Om een aanvraag te doen, vult u het formulier in dat bij het verslag zit. U zet uw handtekening en stuurt het naar de gemeente. Soms gebeurt dit al mondeling tijdens het gesprek (dit staat dan in het gespreksverslag) 
 • Wij besluiten binnen 2 weken over uw aanvraag. Dit besluit heet een beschikking
 • Als we het eens zijn met uw aanvraag, krijgt u hulp op maat. Als dat niet zo is, krijgt u een afwijzing

Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt op 2 manieren Wmo-ondersteuning krijgen. In uw gesprek met de gemeente bespreekt u welke optie uw voorkeur heeft.

 • Bij zorg in natura (ZIN) krijgt u bijvoorbeeld een rolstoel. Of een hulpverlener van een instantie waar de gemeente een contract mee heeft, komt bij u thuis
 • Kiest u voor een ‘Persoonsgebonden Budget’ (PGB) dan kunt u zelf bijvoorbeeld een rolstoel kopen of een hulpverlener inhuren. U krijgt daarvoor van de gemeente een geldbedrag beschikbaar. De gemeente zet het geld niet op uw eigen bankrekening maar het gaat naar de Sociale Verzekeringsbank die zorgt voor de betaling. Aan een persoonsgebonden budget zijn wel voorwaarden verbonden

Bijdrage Wmo

Voor alle ondersteuning die u via de Wmo krijgt, (behalve rolstoel, begeleiding en sommige voorzieningen voor kinderen onder de 18) betaalt u een bijdrage. Deze eigen bijdrage is maximaal € 20,60 per maand.

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Dit is ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAKexterne-link-icoon