Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Huiselijk geweld melden

Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie en huisgenoten. Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of weet u iemand die hieronder lijdt? Meld dit bij Veilig Thuis Haaglanden of bij de politie. Bel direct 112 als u denkt gevaar te lopen.

Vormen van huiselijk geweld

  • Mishandeling van kinderen en ouderen
  • Eerwraak, vrouwenbesnijdenis of huwelijksdwang
  • Geweld door (ex)partners, ook psychische mishandeling (zoals schelden, kleineren en bedreigen) en stalking

Voorbeelden

Voorbeelden van huiselijk geweld zijn: schelden, vernederen of dreigen, emotionele chantage, vernielen, stalken, slaan, schoppen en duwen, geld verduisteren, dwingen tot seks en het uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen.

Wet tijdelijk huisverbod

Burgemeesters kunnen bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld dreigt. Iemand die huiselijk geweld veroorzaakt, mag dan 10 dagen zijn of haar woning niet in. Ook mag hij of zij dan geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Een ‘afkoelperiode’ dus. In deze afkoelperiode krijgen de slachtoffers van het huiselijk geweld hulp aangeboden. Ook diegene die uit huis is geplaatst kan hulp krijgen.