Huishoudelijke ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het schoonhouden van uw huis? Misschien kunnen huisgenoten, buren of familieleden u helpen. U kunt ook betaalde hulp inschakelen. Lukt dat niet? Misschien komt u dan in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. Vraag een gesprek aan om over de mogelijkheden te praten.

Voorwaarden

Voor huishoudelijke ondersteuning via de gemeente moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw beperking is aantoonbaar en duurt langer dan 6 maanden
  • U verblijft niet in een Wlz-instelling en heeft ook geen Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg)
  • Als andere voorzieningen voor u een oplossing zijn, dan verwijzen wij u door. Denk aan maaltijddiensten of boodschappendiensten

Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt op 2 manieren Wmo-ondersteuning krijgen. In uw gesprek met de gemeente bespreekt u welke optie uw voorkeur heeft.

  • Bij zorg in natura krijgt u bijvoorbeeld een rolstoel. Of een hulpverlener van een instantie waar de gemeente een contract mee heeft, komt bij u thuis
  • Kiest u voor een ‘Persoonsgebonden Budget’ (PGB) dan kunt u zelf bijvoorbeeld een rolstoel kopen of een hulpverlener inhuren. U krijgt daarvoor van de gemeente een geldbedrag beschikbaar. De gemeente zet het geld niet op uw eigen bankrekening maar het gaat naar de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling. Aan een persoonsgebonden budget zijn wel voorwaarden verbonden

Bijdrage

Voor alle ondersteuning die u via de Wmo krijgt betaalt u een bijdrage. De eigen bijdrage geldt niet voor een rolstoel, begeleiding en sommige voorzieningen voor kinderen onder de 18 jaar. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte hiervan vast. Die is afhankelijk van:

  • Uw inkomen en vermogen
  • Samenstelling van uw huishouden
  • Uw leeftijd

Met deze gegevens wordt uw maximale bijdrage per 4 weken vastgesteld. Wat u daadwerkelijk gaat betalen, hangt af van de zorg, ondersteuning of voorziening die u krijgt. U betaalt nooit meer dan de maximale bijdrage die het CAK vaststelt.

Uw bijdrage berekenen op de website van het CAK