Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Hulp nodig

U heeft al een opvangplek gevonden of bent nog op zoek naar een plek. Informatie over zorg, werk en onderwijs leest u op deze webpagina.

Прочитайте цю інформацію українською мовою: Потрібна допомога

Hulp bij vragen

 • Vluchtelingenwerk heeft samen met het Sociaal Servicepunt een spreekuur. Zij zullen zo veel als mogelijk helpen met uw vragen. Ook kunnen zij helpen met praktische zaken zoals het aanvragen van DigiD en een bankrekening. U kunt binnenlopen of een afspraak maken via: (070) 205 7000
  • Dinsdag 13:00 – 15:00 uur
   Overgoo, Vlietweg 16-17 in Leidschendam
 • Informatielijn Rode Kruis: via WhatsApp kunt u een bericht sturen naar tel: +31 6 481 580 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan contact met u opgenomen in uw eigen taal

Opvangplek

 • De gemeente organiseert samen met regio Haaglanden opvangplekken in (nood)locaties voor Oekraïense vluchtelingen
 • Vanaf 19 december 2022 is het aanmeldcentrum voor Oekraïense vluchtelingen bij “de Broodfabriek” in Rijswijk gesloten. Nieuwe Oekraïense vluchtelingen of familieleden die al in een opvanglocatie verblijven, kunnen zich melden voor opvang bij de officiële aanmeldpunten in Utrecht of Amsterdam
 • Vluchtelingen die nu verblijven bij gastgezinnen, familie of kennissen in onze regio, kunnen zich via een online intakeformulier aanmelden om in aanmerking te komen voor gemeentelijke opvang in de regio Haaglanden. Meer informatie staat op de website Den Haag - Oekraïne 
 • Als u in de gemeente Leidschendam-Voorburg verblijft, kunt u zich inschrijven bij de gemeente via webpagina: Inschrijving personen uit Oekraïne

Visum en verblijfsstatus

 • U kunt een afspraak maken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om een bewijs van verblijf op te halen. Met een bewijs van verblijf kunt u aantonen dat u onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming valt en in ieder geval tot 4 maart 2023 in Nederland mag wonen en werken. Meestal krijgt u een sticker in uw paspoort. Sommige instanties kunnen u om dit bewijs vragen.
 • Meer informatie over de afspraak en welke bewijsstukken u mee moet nemen, vindt u in het Oekraïens op de website Refugeehelp
 • IND heeft problemen met het uitgeven van de bewijzen. Ondanks dat proberen zij iedereen zo snel mogelijk een bewijs van verblijf te geven

 • Actuele informatie hierover leest u ook op de website: Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

Zorg

 • Heeft u dringend medische (mond-)zorg nodig? Meld u bij een huisarts of tandarts in onze gemeente. Bijvoorbeeld bij de huisarts of tandarts van uw gastgezin
 • Op de website: Zorgverzekeringslijn staat veel informatie in het Engels en Oekraïens over zorg en zorgverzekeringen. Met vragen kunt u ook gratis bellen naar 0800 64 64 644
 • Mocht u vragen hebben over de zorg, dan kunt u mailen naar het mailadres vluchtelingenzorg@denhaag.nl. Dit kan in het Nederlands en in het Engels
 • U kunt op alle vaccinatie-locaties van GGD Haaglanden, gratis, zonder afspraak een 1e, 2e of boosterprik krijgen. Meer informatie op de website: GGD Haaglanden

Actuele informatie staat op de website: Refugeehelp - Gezondheidszorg

Inkomen en financiën

 • U kunt een bankrekening openen via de website van Bunq Ook bij sommige Nederlandse banken kunt u al een bankrekening openen, bijvoorbeeld via de website van ING
 • Als u in Leidschendam-Voorburg ingeschreven staat, kunt u van de gemeente leefgeld ontvangen. Dit is een bedrag voor dagelijkse noodzakelijke uitgaven, zoals boodschappen en persoonlijke verzorging.
 • Om leefgeld aan te kunnen vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U bent als vluchteling uit Oekraïne naar de gemeente Leidschendam-Voorburg of Wassenaar gekomen
  • U verblijft in een gemeentelijke opvanglocatie of in particuliere opvang (zoals een gastgezin)
  • U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Lees meer op de pagina Inschrijving personen uit Oekraïne
  • U heeft een Nederlandse bankrekening
  • U heeft (nog) geen inkomsten uit werk
 • Om leefgeld aan te vragen, moet u en uw partner op het gemeentehuis een formulier invullen. Maak een afspraak bij de receptie van het Servicecentrum in Leidschendam of telefonisch 14 070 of 0031-103 009 000
  • Verhuist u uit een andere gemeente in Nederland en krijgt u daar leefgeld, dan moet u uw verhuizing doorgeven. Lees hierover meer op de pagina Verhuizen binnen Nederland. Daarna moet u in Leidschendam-Voorburg een nieuwe aanvraag voor leefgeld doen
  • Verhuist u binnen de gemeente, bijvoorbeeld van een logeeradres bij een gastgezin naar een ander adres in Leidschendam-Voorburg, dan moet u ook opnieuw een aanvraag voor leefgeld doen omdat uw woonsituatie verandert
  • Verandert er iets aan uw leefsituatie? Gaat u bijvoorbeeld verhuizen? Gaat u meer of minder werken? Komen er mensen bij u wonen, of is er juist iemand uit uw huishouden naar een andere woning verhuisd of overleden? Geef dit dan zo snel mogelijk door via uw consulent inkomen. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw leefgeld. De gegevens van uw consulent staan op de beschikking die u hebt ontvangen.
  • Als u nog geen leefgeld ontvangt, kunt u (tijdelijk) gebruik maken van de hulp van de voedselbank. Meer informatie website Voedselbank 
  • Meer informatie over leefgeld zoals de hoogte van leefgeld leest u op de website van de Rijksoverheid
  • Afhankelijk van uw situatie heeft u misschien recht op huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Meer informatie leest u op de website van de Belastingdienst

  Werk

  • Als u een bewijs van verblijf heeft, u mag direct gaan werken. Dat maakt een spoedregeling mogelijk. Actuele informatie staat op de website van de Rijksoverheid - werk
  • Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar werk? Meld u dan aan als werkzoekende via de website: Werk

  • Let op: Bij inkomsten uit werk, vervalt het recht op leefgeld en dat wordt stopgezet. Als u leefgeld ontvangt en u gaat werken, moet u dat melden bij de gemeente

  Onderwijs

  • In Nederland gaan alle minderjarige kinderen (tot 18 jaar) verplicht naar school
  • Zodra u ingeschreven staat bij de gemeente, kunt u uw kind aanmelden voor school

  Kinderen 0 tot 12 jaar

  • Sinds 30 mei 2022 is er een tijdelijke school voor Oekraïense kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Deze is verbonden aan Kindcentrum Trampoline. Adres: De Haar 200 in Leidschendam
  • Aanmelden voor deze school via de website: Kindcentrum Trampoline
  • Als de Trampoline de aanmelding voor uw kind(eren) ontvangen heeft, wordt u door de school uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek kan de school ook al uw vragen beantwoorden

  Kinderen 12 tot 18 jaar

  • De gemeente werkt samen met de regio voor de plaatsing van leerlingen van 12 tot 18 jaar in Internationale Schakelklassen (ISK’s) in het voortgezet onderwijs.
  • Aanmelden van uw kinderen kan via de website: Scholenwijzer - aanmelden nieuwkomersonderwijs. Er wordt na aanmelding zo snel mogelijk contact met u opgenomen om naar een passende plek te kijken.
  • Plekken zijn vooral op Haagse scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen internationale schakelklassen voor kinderen van 12 tot 18 jaar
  • Uw kinderen worden zoveel als mogelijk geplaatst op een school in de buurt van uw verblijfplaats

  Vervoer

  • Er is geen algemene regeling voor het (gratis) gebruik van openbaar vervoer.
  • Vluchtelingenwerk organiseert 2 keer per jaar fietslessen. Ook Oekraïense vluchtelingen kunnen deelnemen. Meer informatie op de website: Vluchtelingenwerk. Of neem contact op met Petra Borsboom via e-mail: pborsboom@vluchtelingenwerk.nl

  Activiteiten

  • Wilt u weten welke activiteiten er zijn voor kinderen? Neem dan contact op met Sport en Welzijn via 070 763 0606 of info@senw-lv.nl
  • Met de Sport en Cultuurkaart kunt u gratis of met korting genieten van verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Kijk voor meer informatie op de website van de Sport en Cultuurkaart
  • Voor volwassenen is er elke donderdag van 13:00 tot 14:30 uur een ontmoetingsbijeenkomst in Wijk- en dienstencentrum De Groene Loper aan de Van Royenstraat 2 in Voorburg. U kunt binnenlopen om kennis te maken met andere Oekraïense vluchtelingen

  Taal en inburgering

  • Als vluchteling uit Oekraïne bent u voorlopig niet verplicht tot inburgering. Wel wordt er gekeken hoe u kennis kan maken met de Nederlandse taal en cultuur
  • U kunt naar het spreekuur van het Taalhuis in de Bibliotheek. In het Taalhuis vindt u informatie over scholen en cursussen. Er zijn computers en boeken om te oefenen met de Nederlandse taal. Meer informatie op de website: Bibliotheek aan de Vliet - spreekuur Taalhuis

  Huisdieren

  Bij aankomst in Nederland met uw huisdier gelden regels. Dat komt doordat Oekraïne een land met hoog risico voor hondsdolheid is. In de Europese Unie is afgesproken dat er flexibel wordt omgegaan met mensen die met hun huisdier uit Oekraïne zijn gevlucht.

  • Als u al in Nederland bent met uw huisdier, ga dan zo snel mogelijk naar de dierenarts
  • Als u hulp nodig heeft voor uw huisdier kunt u contact opnemen met het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne

  Meer informatie staat op de website: Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

  Vragen aan gemeente

  Heeft u nog vragen dan kunt u ons bellen via 14 070 of mail naar oekraine@lv.nl.