Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Inburgering

Als u voor langere tijd in Nederland komt wonen, dan is het belangrijk dat u inburgert. Zo leert u de Nederlandse taal spreken en schrijven. En hoe mensen in Nederland leven, wonen en werken. Komt u uit een land buiten de Europese Unie? Dan is inburgeren zelfs verplicht. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Wat u moet weten

Als u een verblijfsvergunning heeft, dan bepaalt het moment waarop u de vergunning kreeg of de gemeente uw inburgering regelt.

Wanneer zelf regelen en betalen

  • U bent naar Nederland gekomen om met uw partner te trouwen of samen te gaan wonen (U bent voor de wet een gezinsmigrant)
  • U kreeg uw verblijfsvergunning tussen 1 januari 2013 en 31 december 2021
  • Meer informatie over het zelf regelen van uw inburgering vindt u op de website van DUOexterne-link-icoon

Wanneer regelt en betaalt de gemeente

  • U ontving uw verblijfsvergunning op of na 1 januari 2022 
  • Leidschendam-Voorburg begeleidt ook de inburgering voor inwoners uit Wassenaar en Voorschoten

Inburgeringsexamen

U moet in 3 jaar uw inburgering hebben afgerond. Afhankelijk van uw situatie moet u wel of geen examen doen voor uw inburgering. Daarnaast doet u mee aan de participatieverklaring. U maakt kennis met de regels van Nederland en u leert hoe u deze regels moet volgen. 

Als de gemeente uw inburgering regelt

  • U ontvangt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek
  • Ook maakt u een toets om te bepalen wat u al kan. Dit noemen we de leerbaarheidstoets
  • Daarna maken we met u een plan voor uw inburgering. Dit heet het plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren. Er staat ook in of u examen moet doen en welk examen u moet doen
  • De gemeente betaalt en begeleidt uw inburgering. Bijvoorbeeld het betalen van taallessen, regelen van vrijwilligerswerk of de begeleiding naar werk
  • Daarnaast ondersteunen wij en onze lokale partners u met praktische zaken. Zoals het vinden van een dokter of een school voor uw kinderen

Voor gezinsmigranten

Bent u naar Nederland gekomen om met uw al in Nederland wonende partner te trouwen of samen te gaan wonen? Dan bent u voor de wet een gezinsmigrant. U regelt en betaalt zelf uw inburgering. De gemeente maakt wel met u een persoonlijk plan voor inburgering (PIP). Hierin staat wat u kunt gaan doen en welke taallessen u kunt volgen. Daarna start uw termijn voor inburgering. Hierover krijgt u een brief van DUO. U kiest zelf of u inburgeringslessen gaat volgen. U kunt hiervoor geld lenen bij DUOexterne-link-icoon. De consulent van de gemeente begeleidt u bij het inburgeren. 

Vanuit het buitenland

Heeft u vanuit het buitenland een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassadeexterne-link-icoon.