Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al 3 jaar of langer van een laag inkomen? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dat is een eenmalig geldbedrag dat u vrij mag besteden. U vraagt deze toeslag telefonisch aan.

Voorwaarden

 • U woont in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
 • U heeft geen zicht op een hoger inkomen
 • U bent ouder dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • U heeft de afgelopen 3 jaar elke maand een inkomen gehad lager dan 110% van de bijstandsnorm. Let op: dit is niet het gemiddelde van alle maandinkomens van de afgelopen 3 jaar gedeeld door 36 maanden
 • Uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
 • U heeft in de laatste 12 maanden geen maatregel opgelegd gekregen van 20% of meer omdat u niet aan de arbeids- en of re-integratieverplichtingen heeft voldaan

Hoogte toeslag

 • U woont alleen en heeft geen kinderen: € 450
 • U woont alleen en heeft kinderen jonger dan 12 jaar: € 450
 • U woont alleen en heeft kinderen van 12 tot 18 jaar: € 600
 • U bent gehuwd of samenwonend en heeft geen kinderen: € 600
 • U bent gehuwd of samenwonend en heeft kinderen jonger dan 12 jaar: € 450
 • U bent gehuwd of samenwonend en heeft kinderen van 12 tot 18 jaar: € 600