Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al 3 jaar of langer van een laag inkomen? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dat is een eenmalig geldbedrag dat u vrij mag besteden. U vraagt deze toeslag telefonisch aan.

Bel 14 070

Voorwaarden

  • U woont in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
  • U heeft geen zicht op een hoger inkomen
  • U bent ouder dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • U heeft de afgelopen 3 jaar elke maand een inkomen gehad lager dan 110% van de bijstandsnorm. Let op: dit is niet het gemiddelde van alle maandinkomens van de afgelopen 3 jaar gedeeld door 36 maanden
  • Uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
  • U heeft in de laatste 12 maanden geen maatregel opgelegd gekregen van 20% of meer omdat u niet aan de arbeids- en of re-integratieverplichtingen heeft voldaan

Hoogte toeslag

  • U woont alleen: € 393
  • U bent alleenstaande ouder: € 505
  • U bent getrouwd of woont samen: € 563