Initiatief voor uw wijk

Wilt u aan de slag met uw initiatief of plan voor verbetering van uw buurt of de gemeente? Een goed initiatief vraagt vaak om samenwerking en afstemming met bewoners, gemeente, bedrijven en organisaties. Wij bieden ondersteuning om uw initiatief te realiseren. Geef uw initiatief digitaal door via het formulier Uw initiatief melden.

Wat u moet weten

  • Na het indienen van uw initiatief neemt de gemeente contact met u op en bespreekt met u wat u nodig heeft of kan doen
  • U heeft 1 contactpersoon die u helpt en alle benodigde afdelingen binnen de gemeente met elkaar in contact brengt

Subsidie

  • Als uw idee de verbinding in de wijk versterkt, dan kunt u er misschien budget voor krijgen. U kunt hiervoor een aparte aanvraag indienen bij de werkgroep Vlietwensen. Per jaar is er in totaal € 90.000 beschikbaar
  • Organiseert u een bijzondere of vernieuwende eenmalige activiteit op maatschappelijk gebied? Of bent u bezig een nieuwe vrijwilligersorganisatie op te zetten? Misschien heeft u recht op een eenmalige subsidie

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw gebiedsregiseur.