Inkoopplanning aanbestedingen

De volgende aanbestedingen staan gepland

Aangepast: 4 oktober 2021

Bedrijfsvoering

Onderwerp aanbesteding Verwachte procedure Verwachte publicatie
Financieel systeem Europees openbaar 3e kwartaal 2022

 

Facilitaire zaken

Onderwerp aanbesteding Verwachte procedure Verwachte publicatie
Bouwkundig storingsonderhoud Europees openbaar 2e kwartaal 2022
Regiepartner installatietechniek Meervoudig onderhands 2e kwartaal 2022
Huisvesting afdeling Stadsbeheer Europees openbaar 1e kwartaal 2022
Training agressie Meervoudig onderhands 2e kwartaal 2022
Levering kantoorartikelen Europees openbaar 2e kwartaal 2022
Herhalingstraining EHBO/BHV Meervoudig onderhands 1e kwartaal 2022

 

Klantcontactcentrum

Onderwerp aanbesteding Verwachte procedure Verwachte publicatie
Digitalisering archief burgerlijke stand Europees openbaar 4e kwartaal 2021
Vervanging telecommunicatievoorziening Europees openbaar 4e kwartaal 2021

 

Maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen

Onderwerp aanbesteding Verwachte procedure Verwachte publicatie

Saneringswerken deelgebied 3b

Meervoudig onderhands 4e kwartaal 2021
Sanerings bouwproject Herenstraat 42 Meervoudig onderhands 1e kwartaal 2022

 

Stadsbeheer

Onderwerp aanbesteding Verwachte procedure Verwachte publicatie
Water- en Rioleringsplan uitvoering Europees openbaar 4e kwartaal 2021
Plaspoelhaven Europees openbaar 3e kwartaal 2021
Inhuur slagmaaier Meervoudig onderhands 3e kwartaal 2022
Grondwatermeetnet Meervoudig onderhands 1e kwartaal 2022
Renovatie rioolputten Meervoudig onderhands 4e kwartaal 2021
Veegdiensten en onkruid op verharding Europees openbaar 1e kwartaal 2022
Vervangen VRI's

Europees openbaar

4e kwartaal 2021

 

Werk, inkomen, jeugd en zorg

Onderwerp
aanbesteding
Verwachte
procedure
Verwachte
publicatie
Re-integratie Sociaal Specifieke Dienst 4e kwartaal 2021
Beschermd wonen Sociaal Specifieke Dienst 4e kwartaal 2021
Vervoer (jeugd en leerlingen) Europees openbaar 1e kwartaal 2022