Inschrijving personen uit Oekraïne

Wat u moet weten

 • Tijdens het telefoongesprek hoort u wat u moet meenemen naar de afspraak
 • Een afspraak duurt ongeveer 30 minuten. Voor elke volgende persoon uit het gezin 20 minuten per persoon extra

Voorwaarden

 • U moet de Oekraïense nationaliteit hebben en dat kunnen bewijzen
 • Vanaf 17 maart 2022 mogen ook derdelanders (mensen die niet de Oekraïense nationaliteit hadden maar daar wel woonden) zich inschrijven in Nederland. Voorwaarde is dat uw identiteit en nationaliteit aangetoond kunnen worden. Bovendien moet u een geldige (tijdelijke of permanente) Oekraïense verblijfsvergunning van voor 23 februari 2022 hebben. Meer informatie vind u op de website van de NVVB (Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken)
 • U moet een identiteitsbewijs hebben (binnenlands identiteitskaart, paspoort). Als uw identiteit niet is vast te stellen, kunnen wij u niet inschrijven. Voor u volgt informatie vanuit de rijksoverheid
 • U moet een verblijfplaats/-adres in Leidschendam, Voorburg of Stompwijk hebben. Dit mag tijdelijk zijn, zoals een hotel
 • Als u zich inschrijft op een adres waar al mensen wonen dan moet de eigenaar/huurder van deze woning daar toestemming voor geven. Iemand van het gastgezin kan meekomen en tekenen bij de inschrijving of vooraf online of via pdf toestemming geven. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier onderaan de pagina Verhuizen binnen Nederland
 • Als u al in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) bent ingeschreven, kunnen wij u niet in het systeem basisregistratie personen (BRP) inschrijven. U heeft dan al een burgerservicenummer (BSN)
 • Kijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor meer informatie

Meenemen

 • Al uw documenten die u heeft over uw identiteit (ID bewijs, paspoort)
 • Zonder document is een inschrijving niet mogelijk
 • Minderjarige kinderen mogen wel zonder document ingeschreven worden als hun ouders erbij zijn. Ouders tekenen onder ede dat het hier gaat om hun kinderen

Rechten na inschrijving

 • Vrij verblijf is voor 180 dagen
 • De gemeente doet geen onderzoek naar welke status van toepassing is
 • Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) wordt automatisch geïnformeerd. De IND zal de verblijfsrechtelijke kant verwerken en geeft daarna de verblijfstitel door aan de basisregistratie personen (BRP)