Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Inspraak ontwerp Nota Omgevingskwaliteit

Ontwerp Nota omgevingskwaliteit ligt van 17 april tot en met 29 mei 2024 ter inzage. U kunt in die periode reageren.

Goed om te weten

  • Burgemeester en wethouders hebben op 2 april 2024 ingestemd met de  Nota omgevingskwaliteit
  • U kunt de stukken ook inzien in het Servicecentrum in Leidschendam (tijdens de openingstijden)
  • U kunt reageren via ons contactformulierexterne-link-icoon of per brief. Een brief richt u aan ons postbusnummer. Richt de brief aan MRO en vermeld dat het gaat om Inspraak ontwerp Nota Omgevingskwaliteit

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Na de inspraakperiode

Alle inspraakreacties worden gebundeld en voorzien van een reactie van het college. Als het nodig is, wordt de ontwerp Nota Omgevingskwaliteit aangepast. Dit wordt samengevoegd in een inspraakverslag. 

Het inspraakverslag en de definitieve Nota Omgevingskwaliteit worden in het 3e kwartaal van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Indieners van een inspraakreactie krijgen persoonlijk bericht.