Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Invloed op gemeenteraad

Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de gemeenteraad.

Wat u moet weten

Als inwoner of organisatie kunt u een brief aan de gemeenteraad sturen.

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

 • U krijgt binnen 2 weken schriftelijk bericht over hoe uw brief in behandeling wordt genomen
 • De gemeenteraad behandelt brieven in hun vergadering bij het agendapunt 'ingekomen stukken'. Daardoor is uw brief automatisch openbaar. Wilt u dit niet, vermeld dit dan in de brief

Inspreken raadsvergaderingen

 • Tijdens de raadsvergaderingen mag u inspreken over onderwerpen die rechtstreeks voor de raadsvergadering zijn geagendeerd

 • Uitzonderingen hierop zijn:
  • Lijst van Ingekomen stukken
  • Afgedane toezeggingen
  • Afgedane moties
  • Benoemingen
 • U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd. Daarna hebben de leden van de raad de gelegenheid vragen aan u te stellen

Inspreken commissievergaderingen

 • Tijdens commissievergaderingen van de raadscommissies Samenleving en Omgeving mag u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan van de vergadering
 • U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd. Daarna hebben de leden van de commissie de gelegenheid om vragen aan u te stellen

Beeldvorming inwoners

 • Tijdens de beeldvorming inwoners kunt u in gesprek gaan met raads- en commissieleden. U krijgt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen die u aan de gemeenteraad wilt voorleggen
 • Het is aan u om hierin initiatief te nemen. De onderwerpen en de vorm waarin dit gebeurt zijn vrij
 • Via de website Bestuurlijke informatie: Vergaderingenexterne-link-icoon ziet u wanneer de beeldvorming college en raad plaatsvinden
 • Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad? Aanmelden moet uiterlijk 3 weken vóór de vergadering
 • Presidium (commissie die gemeenteraad adviseert) bepaalt of en wanneer uw onderwerp wordt geagendeerd

Beeldvorming college en raad

 • Naast de beeldvorming inwoners is er ook een beeldvorming college en raad. Het college of de gemeenteraad draagt een onderwerp aan
 • Als inwoner kunt u deze beeldvormingen bezoeken en vragen stellen
 • Via de website Bestuurlijke informatie: Vergaderingenexterne-link-icoon ziet u wanneer de beeldvorming college en raad plaatsvinden

Uitzonderingen

U kunt niet inspreken over:

 • Besluiten waartegen bezwaar of beroep kan of kon worden ingediend
 • Personen (benoemingen, voordrachten en dergelijke)
 • Gedingen van ambtenaren of bestuurders waarover een klacht kan of kon worden ingediend

Aanmelden

Burgerinitiatief

Heeft u een initiatief voor uw wijk? Meld dit dan aan via een burgerinitiatief.