Langdurige tijdelijke huisvesting

De gemeente richt zich op langdurige tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Geen gemakkelijke opgave bovenop de grote druk op de woningmarkt.

Wat u moet weten

 • Leidschendam-Voorburg vangt ongeveer 136 Oekraïense vluchtelingen op in hotels in de regio (gemeentelijke opvang)
 • 1e noodopvang in de regio is voldoende beschikbaar
 • Kantoorpand Vlietweg 16-17 op bedrijventerrein Overgoo in Leidschendam wordt omgebouwd voor langdurige tijdelijk huisvesting. Deze is bedoeld voor huisvesting van ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen, waaronder de 136 die op gemeentelijke noodopvanglocaties verblijven
 • Hoe de samenstelling van de uiteindelijke groep bewoners er uit gaat  zien, is op nog niet helemaal duidelijk. Wel staat vast dat het voor deze locatie uitsluitend gaat over de vluchtelingen afkomstig uit Oekraïne
 • Afspraken zijn gemaakt voor een periode van  2 jaar met een mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 3,5 jaar
 • Werkzaamheden om het kantoorgebouw geschikt te maken voor wonen, zijn in juni 2022 begonnen. Daar komt heel veel bij kijken zoals het aanleggen van kamers, douches, toiletten, wasruimtes en keukens. Daarnaast moet het gebouw aan allerlei veiligheidseisen en gezondheids- en hygiëneregels voldoen. Ook wordt er gekeken naar de inrichting van de buitenruimte en het ophalen van afval
 • Met leveranciers (onder andere kringloopwinkels) wordt gesproken over de inrichting. Als er nog behoefte is aan andere spullen, zoals aanvullende inrichting, meubels, of accessoires aankleding van de kamers, speelgoed of kleding, doen we een oproep in onze digitale nieuwsbrief en op de actiepagina op de website LVvoorElkaar
 • Medio september 2022 zijn de 1e verdiepingen gereed en verhuist een aantal mensen naar Overgoo
 • Planontwikkeling voor woningbouw op deze locatie gaat gewoon door
 • Omwonenden en gebruikers van het bedrijventerrein zijn geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden
 • Na de zomer 2022 komt er nog een informatieavond en een wijkwandeling. Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd
 • In Leidschendam-Voorburg worden ook vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen. Het Rijk heeft nog geen voorstel voor langdurige huisvesting van mensen die bij gastgezinnen verblijven