Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Markt- en standplaatsvergunning

Wilt u goederen of diensten verkopen langs de openbare weg, bijvoorbeeld op een markt? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning kunt u digitaal aanvragen.

Wat u moet weten

Er zijn 3 soorten standplaatsen. Voor elke gelden verschillende regels.

Vaste standplaats

 • Standplaats waar de vergunninghouder structureel of geregeld staat
 • Alleen de vergunninghouder mag de standplaats innemen. Hij of zij moet persoonlijk aanwezig zijn
 • Alle vaste standplaatsen zijn op dit moment ingenomen. Dient u een aanvraag in, dan komt u op de wachtlijst

Incidentele standplaats

 • Alleen voor ideële organisaties (non-profit). Voor het voeren van maatschappelijke en verkiezingscampagnes
 • Maximaal 3 dagen per jaar
 • U mag geen geluidsinstallatie gebruiken
 • U moet de standplaats en omgeving opgeruimd achterlaten
 • Maak minstens 10 werkdagen van tevoren schriftelijk melding. Stuur uw brief per post

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Marktstandplaats

 • Standplaats op 1 van de weekmarkten: dinsdag van 9:00 tot 16:00 uur bij The Mall of the Netherlands (Leidschendam) en zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur op het Oosteinde (Voorburg)
 • Standplaats is 4 meter breed
 • Vergunning is permanent geldig
 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en de Centrale voor Ambulante Handel
 • Beschikbare plaatsen op de markten staan als vacature op de website www.cvah.nl (Centrale voor Ambulante Handel). U kunt pas een marktstandplaatsvergunning aanvragen als u gereageerd heeft op een vacature en deze standplaats aan u is toegewezen

Venten

Venten is het verkopen van producten of diensten zonder een vaste plaats. Hieronder valt bijvoorbeeld de verkoop van ijs met een rijdende ijscowagen en het aanbieden van een contract of abonnement aan de deur. U bent in beweging en biedt uw producten iedere keer vanaf een andere plaats aan. Alleen tijdens een transactie mag u stilstaan.

 • U heeft hiervoor geen vergunning van de gemeente nodig
 • Huis-aan-huis verkopen van producten voor een goed doel valt niet onder venten, maar onder collecteren. Denk aan het verkopen van stroopwafels of oliebollen door een vereniging waarbij de opbrengst gaat naar de vereniging

Kosten

 • Incidentele standplaats: gratis
 • Plaats op wachtlijst vaste standplaatsvergunning: € 27 (eenmalig)
 • Verlengen vaste standplaatsvergunning: € 153 (per 3 jaar)