Markt- en standplaatsvergunning

Wilt u goederen of diensten verkopen langs de openbare weg, bijvoorbeeld op een markt? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning kunt u digitaal aanvragen.

Wat u moet weten

Er zijn 3 soorten standplaatsen. Voor elke gelden verschillende regels.

Vaste standplaats

 • Standplaats waar de vergunninghouder structureel of geregeld staat
 • Alleen de vergunninghouder mag de standplaats innemen. Hij of zij moet persoonlijk aanwezig zijn
 • Alle vaste standplaatsen zijn op dit moment ingenomen. Dient u een aanvraag in, dan komt u op de wachtlijst

Incidentele standplaats

 • Alleen voor ideële organisaties (non-profit). Voor het voeren van maatschappelijke en verkiezingscampagnes
 • Op privéterrein is altijd toestemming van de eigenaar nodig
 • Maximaal 3 dagen per jaar
 • U mag geen geluidsinstallatie gebruiken
 • U moet de standplaats en omgeving opgeruimd achterlaten
 • Maak minstens 10 werkdagen van tevoren schriftelijk melding. Stuur uw brief naar:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Marktstandplaats

 • Standplaats op 1 van de weekmarkten: dinsdag van 9:00 tot 16:00 uur bij winkelcentrum Leidsenhage (Leidschendam) en zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur op het Oosteinde (Voorburg)
 • Standplaats is 4 meter breed
 • Vergunning is permanent geldig
 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en de Centrale voor Ambulante Handel
 • Beschikbare plaatsen op de markten staan als vacature op de website www.cvah.nl (Centrale voor Ambulante Handel). U kunt pas een marktstandplaatsvergunning aanvragen als u gereageerd heeft op een vacature en deze standplaats aan u is toegewezen

Kosten

 • Incidentele standplaats: gratis
 • Plaats op wachtlijst vaste standplaatsvergunning: € 23,95 (eenmalig)
 • Verlengen vaste standplaatsvergunning: € 135,80 (per 3 jaar)