Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Milieumelding- of vergunning

Als de activiteiten van uw bedrijf het milieu belasten, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U doet eerst digitaal een milieumelding bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Soms is een melding genoeg. Moet u toch een omgevingsvergunning aanvragen, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt bij het ministerie alle milieuregels uit de Wet milieubeheer inzien.

Wat u moet weten

Moet u toch een vergunning aanvragen? Dan kan dat via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Hier kunt u alle benodigde documenten zoals bouwtekeningen en eventuele rapporten (bodem, geluid) bijvoegen.

Afvalwater lozen

Vaak kunt u volstaan met een melding via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Een uitzondering is het 'Besluit lozen buiten inrichtingen'. Valt u onder dat besluit, dan doet u melding bij de gemeente: telefoon 14 070. U valt onder dit besluit als u bijvoorbeeld een van de volgende lozingen gaat uitvoeren:

  • Grondwater lozen afkomstig van een bodemsanering of proefbronnering
  • Grondwater lozen bij ontwatering (zoals bronbemaling)
  • Huishoudelijk afvalwater lozen in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam
  • Lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten (zoals een brug)
  • Lozen bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen vanaf een bodembeschermende voorziening
  • Lozen bij de op- en overslag van inerte goederen (zoals bakstenen of zand)

Deze lijst is niet volledig. Weet u niet of uw activiteit meldingsplichtig is, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Haaglanden: contactformulierexterne-link-icoon of telefoon (070) 218 99 00.