Nabestaanden gezocht

Voor ieder graf (en iedere urn en asbus) wil de gemeente graag een contactpersoon hebben, een nabestaande die we kunnen benaderen over het beheer ervan. Overlijdt een contactpersoon, dan gaat de begraafplaats op zoek naar nabestaanden die die rol op zich willen nemen. Bijvoorbeeld door een bordje bij het graf te plaatsen met het verzoek om contact op te nemen. Een overzicht vindt u ook op deze pagina. Herkent u zich in een van de gezochte nabestaanden, neem dan contact op.

Of bel (070) 386 34 72 (bij voorkeur tussen 9:00 en 10:00 uur)

Wat u moet weten

  • Als een rechthebbende van een particulier graf overlijdt, moet een nabestaande binnen een half jaar de grafrechten overnemen. Daarna vervallen de rechten aan de gemeente en wordt het graf geruimd
  • De stoffelijke resten worden na ruiming herbegraven in een ongemarkeerd verzamelgraf op de begraafplaats