Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Nadeelcompensatie

Het kan zijn dat u als particulier of ondernemer financiële of economische schade heeft door een besluit van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening of werkzaamheden aan riool of wegen. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard of u loopt inkomen mis. U kunt dan misschien een vergoeding van deze schade krijgen. Dat heet nadeelcompensatie.
Mogelijk heeft u DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070. Wij helpen u graag verder.

Wat u moet weten

 • Voor de volgende schades kunt u mogelijk nadeelcompensatie krijgen:
  • Lagere winst of inkomsten door minder omzet
  • Lagere huuropbrengsten
  • Lagere opbrengst bij verkoop van uw bedrijf of woning
  • Kosten voor het beperken of voorkomen van schade
 • U betaalt € 300 voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. De factuur ontvangt u na het indienen van uw aanvraag. U ontvangt dit bedrag terug als u nadeelcompensatie krijgt.

Voorwaarden

 • U kunt aantonen dat uw schade komt door iets dat de gemeente heeft gedaan 
 • De schade was vooraf niet te verwachten
 • U heeft alles gedaan om de schade te voorkomen of te beperken
 • Er is geen andere regeling waar u een schadevergoeding kunt krijgen
 • Uw aanvraagformulier is volledig en inclusief de gevraagde stukken bij ons binnengekomen 

Nodig bij uw aanvraag 

De volgende documenten voegt u toe bij de aanvraag:

Lagere winst of inkomsten door minder omzet

 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Jaarrekeningen over het jaar waarin de schade is geleden én de 3 daaraan voorafgaande jaren, inclusief de winst- en verliesrekeningen van die jaren
 • Maandomzetten (exclusief btw) over het jaar waarin de schade is geleden én de 3 daaraan voorafgaande jaren 

Lagere huuropbrengsten

 • Afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte

Lagere opbrengst bij verkoop bedrijf of woning

 • Verkoop woning: eigendomsakte en taxatierapport van een erkend taxateur
 • Verkoop bedrijf: taxatierapport van een erkend taxateur