Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Ooievaarspas

Met de gratis Ooievaarspas kunnen inwoners van Leidschendam-Voorburg met korting deelnemen aan allerlei activiteiten. Kinderen kunnen gratis deelnemen. Bijvoorbeeld naar het museum gaan of lid worden van een sportclub of bibliotheek. Heeft u een bijstandsuitkering, dan kunt u de pas digitaal aanvragen via sociaal.lv.nl. In alle andere gevallen belt u voor een afspraak. Voldoet u aan de voorwaarden, dan ontvangt u de pas na ongeveer 3 weken thuis.

Wat u moet weten

 • Nadat u de regeling heeft aangevraagd, ontvangt u binnen 8 weken onze reactie 
 • Alle deelnemende verenigingen en acties vindt u op www.ooievaarspas.nl
 • Den Haag en Rijswijk geven ook een Ooievaarspas uit aan hun inwoners, met voor elke gemeente een eigen aanbod. U kunt alleen gebruik maken van het aanbod voor inwoners van Leidschendam-Voorburg
 • Kinderen met een Ooievaarspas kunnen gratis hun zwemdiploma A, B en C halen en meedoen aan 1 culturele en 1 sportactiviteit. Op alle activiteiten daarna krijgen kinderen 50% korting
  Voldoet u aan de voorwaarden, dan ontvangt u de pas na ongeveer 3 weken thuis. Zolang u blijft voldoen aan de voorwaarden, dan wordt de pas ieder jaar automatisch verlengd
 • Woont u in Voorschoten of Wassenaar? Dan kunt u gebruik maken van de Regeling maatschappelijke participatie

Voorwaarden

 • U woont in Leidschendam-Voorburg
 • Uw inkomen voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Uw inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm
  • U neemt u deel aan een minnelijk schuldhulpverleningstraject via Kredietbank Nederland (let op: alleen Ooievaarspas voor de kinderen mogelijk)
  • U zit in een traject voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) (let op: alleen Ooievaarspas voor de kinderen mogelijk)

Bewijsstukken

 • (Kopie) geldig legitimatiebewijs

Bewijsstukken bij laag inkomen

 • Bankafschriften van al uw rekeningen van de laatste 3 maanden
 • Bewijs waaruit de hoogte van uw gezinsinkomen blijkt (kopie van laatst ontvangen uitkeringsspecificatie, uw laatst ontvangen loonstrook, een ontvangstbewijs/afschrift voor alimentatie, heffingskortingen, studiefinanciering of andere inkomsten)

Bewijsstukken bij traject via Kredietbank Nederland of schuldsanering (WSNP)

 • Kopie schuldbemiddelingsovereenkomst Kredietbank Nederland of vonnis waaruit blijkt dat u bent toegelaten tot de WSNP
 • Verdere bewijsstukken van uw inkomen hoeft u dan niet mee te nemen. Ook geen bankafschriften

Gestolen, verloren, kapot of verhuisd

 • Is uw pas kapot of gestolen, dan krijgt u gratis een nieuwe pas bij het Servicecentrum. Hiervoor maakt u een telefonisch een afspraak
 • Bent u uw pas kwijtgeraakt, dan vraagt u een nieuwe pas aan bij Servicecentrum. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. U betaalt

  € 12,50 vermissingskosten 

 • Is de pas van uw minderjarige kind gestolen, verloren of kapot? Dan kunt u als ouder (op afspraak) een nieuwe pas aanvragen. Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs) mee
 • Heeft u een Haagse of Rijswijkse Ooievaarspas en verhuist u naar Leidschendam-Voorburg? Dan blijft uw pas in uw oude gemeente geldig tot en met 31 december. Wilt u volgend jaar gebruik blijven maken van de Ooievaarspas? Of wilt u meteen gebruik maken van de voorzieningen in Leidschendam-Voorburg, dan kunt u een nieuwe aanvraag doen