Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Organigram

Bekijk hoe de organisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg is opgebouwd.

Bestuur

Bekijk: mandaatregelingexterne-link-icoon waarin bevoegdheden zijn vastgelegd

Afdelingen

 • Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de Concerndirectie, ondersteund door de afdeling Concerncontrol
 • Daaronder vallen de afdelingen
 • Iedere afdeling heeft een afdelingshoofd en teamleiders.

Concerncontrol (CC)

Onafhankelijke afdeling die toezicht houdt op de bedrijfsvoering en de vakafdelingen en hen tegelijk helpt om ‘in control’ te blijven.

Bedrijfsvoering (BV)

 • Geeft integraal advies aan afdelingen vanuit verschillende expertises, zoals financiën, personeelszaken, inkoop, informatiemanagement, juridische zaken en communicatie
 • Zorgt voor ondersteuning van medewerkers en bestuur

Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH)

 • Zet zich in om de gemeente en haar inwoners veilig te houden, zowel op het gebied van sociale als fysieke leefbaarheid
 • Dagelijkse toezicht en handhaving op openbare veiligheid
 • Ook crisisbeheersing, (drugs)criminaliteit en bouwtoezicht 

Klantcontactcentrum (KCC)

 • 1e contact via de telefoon, mail, post, social media, website of bezoek aan het Servicecentrum
 • Hier regelen inwoners onder meer een rijbewijs, paspoort, ID-kaart, in- of uitschrijving basisregistratie, trouwen, overlijden of verklaring van goed gedrag
 • Ook gemeentelijke belastingen en vergunningen

Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO)

 • Realiseert en faciliteert ruimtelijke en maatschappelijke opgaven, ontwikkelingen en initiatieven
 • Draagt bij aan een ondernemend, duurzaam, leefbaar en groen Leidschendam-Voorburg
 • Werkt samen met inwoners, bedrijven en regionale partners

Project Management en Advies (PMA)

 • Draagt bij aan maatschappelijke opgaven van Leidschendam-Voorburg en van de regio
 • Leidt programma’s en projecten
 • Helpt afdelingen planmatiger en slimmer hun werk(processen) te organiseren

Stadsbeheer (SB)

 • Staat garant voor duurzame, groene, veilige en schone openbare ruimte. Hierin kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen prettig wonen, leven, recreëren en ondernemen
 • Gezicht van de gemeente op straat
 • Betrekt inwoners bij het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte
 • Beheert en onderhoudt gemeentelijke gebouwen en faciliteiten

Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)

 • Leidschendam-Voorburg: complete dienstverlening binnen de domeinen werk en inkomen, jeugd en zorg
 • Wassenaar: dienstverlening op gebied van werk en inkomen en leerplichtwet
 • Voorschoten: dienstverlening op gebied van werk en inkomen
 • Werkt samen met partners