Organigram

Bekijk hoe de organisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg is opgebouwd.

Bestuur

Afdelingen

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de Concerndirectie, ondersteund door de afdeling Concerncontrol. Daaronder vallen de afdelingen.

Iedere afdeling heeft een afdelingshoofd en teamleiders.

  • Bedrijfsvoering (BV)
  • Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH)
  • Facilitaire Zaken (FZ)
  • Klantcontactcentrum (KCC)
  • Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO)
  • Project Management en Advies (PMA)
  • Stadsbeheer (SB)
  • Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)

Bekijk: