Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Parkeerabonnement parkeergarage Damplein

Woont u vlakbij de parkeergarage Damplein, dan kunt u een abonnement aanvragen waarmee u buiten openingstijden ('s nachts) in en uit de parkeergarage kunt rijden. U krijgt dan een sleutel voor de deur en een zender voor de slagboom. U kunt dit abonnement aanvragen via het Parkeerloket.

Wat u moet weten

Openingstijden parkeergarage

 • Maandag tot en met zaterdag van 7:00 uur tot 22:00 uur (zonder sleutel en zender kunt u uitrijden tot 00:00 uur)
 • Zondag van 9:00 uur tot 22:00 uur (zonder sleutel en zender kunt u uitrijden tot 00:00 uur)

Adressen die in aanmerking komen

 • Damlaan 1 tot en met 1F
 • Damplein
 • Damstraat
 • Kerkstraat
 • Molenpad 2a tot en met 2g
 • Sluiskant 7 tot en met 29 (even en oneven)
 • Sluisplein 1 tot en met 16 (even en oneven)
 • Venestraat 4, 4a, 4b, 4c, 6
 • Zaagmolenstraat 71 tot en met 83 (oneven) en 106 tot en met 134 (even)

Blauwe zone

 • In de parkeergarage geldt een blauwe zone van maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 18:00 uur
 • Tijdens de zonetijd mag u maximaal 2 uur parkeren met parkeerschijf
 • Direct omwonenden kunnen een parkeerontheffing aanvragen. Lees meer over de parkeerontheffing blauwe zone

Gebruiksregels parkeerabonnement

De parkeergarage ligt aan Damplein 68A in Leidschendam

 • Het abonnement is adres- en persoonsgebonden. Het is niet toegestaan uw abonnement (bestaande uit een sleutel en elektronische zender) te verhuren of, in welke vorm dan ook, aan een ander af te staan
 • U ontvangt binnen 2 werkdagen bericht dat u een sleutel en zender kunt afhalen. U maakt hier een afspraak voor 
 • De zender wordt geleverd inclusief batterij. Als deze batterij leeg is, dient u zelf en voor eigen rekening de batterij te vervangen. Een lege batterij geeft u geen recht op een vervangende zender
 • Een abonnement geeft geen recht op een vaste plaats in de parkeergarage. We verstrekken maximaal 100 zenders voor abonnementhouders
 • Sleutel en zender blijven eigendom van de gemeente
 • De gemeente behoudt zich het recht voor om het parkeerbeleid in de parkeergarage te wijzigen
 • U beëindigt de overeenkomst door deze digitaal op te zeggen via het Parkeerloketexterne-link-icoon. U heeft een opzegtermijn van tenminste 1 volle maand en de beëindiging gaat in op de 1e van de volgende maand
 • Bij misbruik of nalatigheid kan de gemeente het abonnement met onmiddellijke ingang opzeggen 
 • De zender en sleutel worden dan ingenomen. De zender kan zo nodig op afstand gedeactiveerd worden
 • Na beëindigen van het abonnement levert u de sleutel en zender in. Dit doet u binnen 2 weken na de laatste dag. Wij maken met u hiervoor een afspraak. De borgsom wordt teruggestort op het bij de gemeente bekende rekeningnummer. Ook betalen we u het te veel betaalde abonnementsgeld terug
 • Als u verhuist naar een adres buiten het rechthebbende gebied, verliest u het recht op het abonnement. Meld dit digitaal binnen 2 weken na de verhuisaangifte. U ontvangt dan het te veel betaalde abonnementsgeld en de borgsom terug
 • Het abonnementsgeld voor 1 jaar betaalt u direct bij het afsluiten van het abonnement
 • Ongeveer 2 maanden voor de einddatum ontvangt u een (digitale) herinnering om het abonnement digitaal te verlengen 
 • Als u het abonnement niet wenst te verlengen, kunt u het digitaal opzeggen
 • Als u niet tijdig verlengt en betaalt (tot 14 dagen na de einddatum van het abonnement) deactiveren wij uw zender. U ontvangt dan een verzoek om de zender en sleutel in te leveren 
 • Verliest u de sleutel en/of zender of wordt deze gestolen, dan verliest u recht op terugbetaling van de borgsom. U bent ook verplicht dit direct te melden bij de gemeente. U kunt op afspraak en tegen betaling van een nieuwe borgsom een vervangende sleutel en/of zender ophalen bij het Servicecentrum in Leidschendam
 • Een defecte zender kan (op afspraak) kosteloos worden omgeruild voor een vervangende zender

Een maand voordat uw abonnement verloopt kunt u die digitaal verlengen. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen. Log hiervoor in op het Parkeerloketexterne-link-icoon. U komt na inloggen op uw overzicht. Klik de betreffende abonnement aan en daar vindt u de knop 'Verlengen'. Daarna is uw abonnement meteen weer actief en 1 jaar geldig.

Kosten

 • Abonnementskosten eerste aanvraag: € 353,44 (voor 365 dagen, inclusief € 50 borg)
 • Verlenging abonnement: € 303,44